Werkdrukonderzoek Universiteiten

0

Werkdrukonderzoek door Universiteiten

Diverse Universiteiten zijn betrokken bij onderzoek naar werkdruk. Zo heeft de Universiteit van Amsterdam o.a. onderzoek gedaan naar werkdruk bij touringcar-chauffeurs.

De werkwijze van Universiteiten als die van Amsterdam (Coronel Instituut/ AMC) en Groningen (Experimentele & Arbeidspsychologie) onderscheidt zich met name van de andere methodes doordat – naast vragenlijstonderzoek, interviews enz., ook psychofysiologische metingen op een aantal personen worden uitgevoerd. Door middel van urinetests, speekseltests, hartmetingen e.d., worden de reakties van het lichaam op werkdruk en stress (onder andere veranderingen in concentratie stresshormonen als adrenaline en cortisol) in kaart gebracht. Daaruit kunnen dan weer patronen gehaald worden, die aangeven waar de inspanningen (te) hoog worden, waar en wanneer de hersteltijd voor het lichaam te kort schiet enz. Op basis daarvan kunnen dan weer verbeteringsmaatregelen worden voorgesteld, terwijl tegelijk de wetenschappelijke inzichten in het gedrag van lichaam en psyche verder worden verdiept.

Voornaamste voordelen:

  • Grondig en wetenschappelijk verantwoord onderzoek
  • De gevolgen van hoge werkdruk (namelijk stressverschijnselen) worden objektief (psychofysiologisch) gemeten
  • Patronen en knelpunten in werkdruk en hersteltijd worden aan de hand van deze metingen objektief in kaart gebracht, waarmee een basis voor verbeteringsmaatregelen wordt gelegd.

Voornaamste nadelen:

  • Omdat hormoonspiegels per persoon sterk verschillend zijn, is aan de hand hiervan geen objektief-geldige ‘stressnorm’ te bepalen
  • Met name aan het psychofysiologische onderzoek zijn vaak zeer hoge kosten verbonden
  • Er kan een spanningsveld tussen de onderzoeksdoelstellingen va de opdrachtgever (bedrijf) en de wetenschappelijke doelstellingen van de betreffende universiteit ontstaan
  • De universiteiten blijken niet altijd met een heldere definitie van het begrip ‘werkdruk’ te opereren (opvallend!)

Meer informatie:

Rijksuniversiteit Groningen – Experimentele en Arbeidspsychologie Grote Kruisstraat 2/1 9712 TS Groningen

Tel. 050 363 6472

(Alleen een Engelstalige site te vinden. Trekt de wetenschap zich na de demokratisering van de jaren 60-70 weer in de eigen ivoren toren terug??)