De Quick Scan Werkdruk

0

•Gedurende langere tijd niet, of alleen met grote moeite, de kwantitatieve en kwalitatieve taakeisen kunnen realiseren en •“Er is sprake van werkdruk wanneer werknemers: •Daarbij tevens onvoldoende mogelijkheden hebben om de achterliggende oorzaken van de problemen op te lossen”
(TNO Arbeid)