QSW FNV

0

Quick Scan Werkdruk FNV

Eerste versie gelanceerd in 1997 door de Industriebond FNV. Begin 2002 is versie 2.0 op CD-ROM uitgebracht en nu is er versie 3.0, op de markt gebracht door uitgeverij Kerckebosch en software-ontwikkelaar Humatix.

Bestaat uit een reeks vragenlijsten (‘schalen’), die na invoeren van de antwoorden (enquêtes) automatisch tot een rapportage worden verwerkt. Goedkoop in aanschaf, en ook door leken uit te voeren, hoewel deskundige ondersteuning bij het interpreteren van de resultaten geadviseerd wordt.

Meet niet alleen de mate van werkdruk, en daarmee verbonden klachten,maar met name ook de mogelijke oorzaken daarvan binnen de organisatie: planning, automatisering, storingen, inleenkrachten enz.

In diverse bedrijven (waaronder Akzo) zijn op basis van de Quick Scan op de bedrijfssituatie toegesneden instrumenten ingezet.

Methode is ‘belevingsonderzoek’. Betrouwbaarheid en objektiviteit van dit soort onderzoek worden bepaald door een voldoende aantal respondenten (minimaal 30), waardoor de invloed van individuele verschillen in de resultaten grotendeels worden geëlimineerd. Norm voor ‘te hoge’ werkdruk wordt gelegd in de verhouding tussen het aantal resondenten dat de werkdruk ‘nogal hoog’ tot ‘hoog’ beoordeelt, in relatie tot de groep die deze als ‘normaal’ beschouwt.

Voornaamste voordelen:

  • heldere, objektief meetbare definitie van het begrip werkdruk
  • onderzoekt mogelijke oorzaken van werkdruk in de bedrijfsorganisatie
  • goedkoop en eenvoudig inzetbaar

Voornaamste nadelen:

  • geen grote referentiebestanden aanwezig
  • automatische rapportage niet altijd even ‘to the point’
  • werkdruk-schaal vanaf versie 2.0 wijkt af van de VBBA-lijst(nadeel), terwijl die van versie 1.0 identiek is (voordeel)

Meer informatie: