Quick Scan werkdruk versie 3.0

0
 

qswlogo-1858526 knop1_vgwm-9488422

Laatste update: 29 maart 2005

De nieuwe Quick Scan Werkdruk (versie 3.0) is al weer enige tijd gereed. Na het succes van de Quick-Scan Werkdruk uit 1997 hebben specialisten van de FNV begin 2000 de Quick-Scan Werkdruk 2.0 ontwikkeld die toepasbaar was in alle sectoren. De versie 3.0, op de markt gebracht door uitgeverij Kerckebosch en software-ontwikkelaar Humatix heeft een verbeterde lay out en geeft meer mogelijkheden om onderscheid te maken tussen afdelingen in bedrijven.

Het instrument is ontwikkeld voor medezeggenschapsorganen, maar is ook door andere geïnteresseerden zoals de preventiemedewerker, personeelsfunctionarissen, arbocoördinatoren en hoofden van afdelingen goed in te zetten. Met behulp van de Quick Scan Werkdruk 3.0 worden de oorzaken van werkdruk in kaart gebracht en worden tevens oplossingen met betrekking tot de aanpak van werkdruk aangereikt. Met de Quick Scan Werkdruk kunt u vermoedens en signalen met betrekking tot werkdruk hard maken. Deze informatie kunt u gebruiken bij het bespreekbaar maken van de werkdrukproblematiek binnen uw bedrijf.