Arbosite FNV Bondgenoten: c

0

Privatisering van het openbaar vervoer is slecht, vindt FNV Bondgenoten. Het leidt tot onaanvaardbare hoge werkdruk voor het personeel. En een schamele dienstverlening. Om de reizigers dat duidelijk te maken trekt de bond met een bus door het land. Onder het motto: ‘Een broodje onthaasting met een kopje aanbesteding.’ Werknemers in het openbaar vervoer worden overspoeld door klachten van reizigers. Aansluitingen worden gemist, diensten vallen uit. Werknemers in het openbaar vervoer krijgen daar de schuld van.
Ten onrechte, vindt Remko Mast, bestuurder van FNV Bondgenoten. Hij wijt de problemen bij trein en bus aan de privatisering. “Door de aanbesteding van het openbaar vervoer wordt er gemiddeld zo’n 20 procent van het budget van de vervoersbedrijven weggesneden.”

Dat leidt tot een hoge werkdruk, verslechtering van arbeidsomstandigheden, veel materiaalpech en onveilige situaties. De verantwoordelijkheid voor de verslechtering van het openbaar vervoer legt Mast bij de overheid. Want die besteden het vervoer uit, zonder daar harde voorwaarden voor de bedrijven aan te verbinden. “Maar de reizigers beseffen dat niet altijd.”

Daarom gaat FNV Bondgenoten vanaf 27 mei een week lang met een bus het land in. Bij knooppunten van bus, trein en taxi wordt stilgehouden. Eettafels worden uitgeladen, en passerende reizigers worden uitgenodigd een kopje koffie te drinken en een broodje te eten. Even onthaasten. Terwijl de reizigers uitpuffen wordt ze duidelijk gemaakt dat het slechte openbaar vervoer veroorzaakt wordt door de privatisering en de versnippering die daarmee gepaard gaat.

“De overheden die het vervoer aan bedrijven uitbesteden werken volkomen langs elkaar heen”, stelt Mast. “En daardoor gaat er bijvoorbeeld veel mis met de aansluitingen.” Hij pleit dan ook voor een centrale regeling, zodat een goed ge├»ntegreerd vervoer gewaarborgd wordt. Daarnaast vindt hij dat de overheid harde voorwaarden moet stellen als ze het vervoer uitbesteden. “Er moeten eisen worden gesteld aan goede arbeidsvoorwaarden en veiligheid.”