Onderzoeksdoelen werkdrukmeetinstrumenten

0

1

Onderzoekt met name de mate van werkdruk, waarbij werkdruk geobjektiveerd wordt tot het spanningsveld tussen ‘taak en tijd’. Daarnaast worden met name mogelijke oorzaken van werkdruk binnen de organisatie onderzocht en gemeten.