NWO-project

0

NWO-project

Soort programma
Prioriteitsprogramma

Organisatorische inbedding
NWO: secretariaat bij GB-MaG, GB-MW participeert middels drie leden in programmacommissie

Doelstelling
Stimuleren van multidisciplinair onderzoek, dat voortbouwt op de aanzienlijke, doch sterk verspreide expertise die in NL aanwezig is op het terrein van psychosociale factoren van arbeid en gezondheid.

Budget
Mf 6,5

Looptijd
1995 – 2003

Samenstelling Dwarsverbandcommissie

prof.dr. T.F. Meijman (vz, RUG) dr. G.M.H. Swaen (UM) prof.dr. R.J. van den Bosch (RUG) prof.dr. F.J.H. van Dijk (UVA) prof.dr. W.B. Schaufeli (UU) prof.dr. Ch.J. de Wolff (KUN)) mw.drs. D.C.J. Borsboom (MaG, uitvoerend secretaris), tel. 070-3151906, e-mail [email protected] mw.drs. C.A. Bos (MaG, pr-medewerkster), tel. 070-3151938, e-mail [email protected]

mw.dr.ir. J.O. de Boer (Mw, 2e secretaris)

Programmabeschrijving
Dit PRIORITEIT-programma is eind 1995 van start gegaan en heeft als doel het entameren en stimuleren van een reeks samenhangende onderzoeken, vanuit medische, gezondheidkundige en psychologische invalshoeken, naar de aard en de samenhang van acute vermoeidheid en langdurige vermoeidheid als psychische klacht: hun ontstaan, signalering en preventie in de arbeid; en naar hun gevolgen voor het functioneren binnen en buiten de arbeid, en voor gezondheid en ziekte. Naast het genereren van specifieke kennis omtrent psychische vermoeidheid in de arbeid beoogt het PRIORITEIT-programma PVA tevens bij te dragen aan de toepassing van deze inzichten en daarmee aan de wetenschappelijke ondersteuning van de arbo-praktijk.

Het programma onderscheidt vier deelgebieden, namelijk

  1. Acute Psychische Vermoeidheid in relatie met arbeid;
  2. Langdurige psychische Vermoeidheid: Epidemiologisch onderzoek (II-a) en Psychische Processen (II-b);
  3. Diagnostiek, behandeling en begeleiding gericht op het behoud of het herstel van arbeidsvermogen, in relatie met psychische vermoeidheid;
  4. Psychische vermoeidheid, chronisch zieken en arbeid.