Werkdruk meten: MKB instrumenten FNV Bondgenoten

0

MKB Instrumenten FNV Bondgenoten

Hieronder vallen onder andere:

Deze zijn alleen gebaseerd op de ‘oer-scan’: een vragenlijst om werkdruk op simpele wijze globaal in kaart te brengen, gekoppeld aan een beperkt aantal vragenlijsten naar mogelijke oorzaken van werkdruk. Deze lijsten hebben overigens mede aan de basis gelegen van de Quick Scan Werkdruk van de FNV en komen deels ook overeen met in de VBBA gebruikte vragen.

Voornaamste voordelen:

  • uiterst goedkoop en eenvoudig te hanteren
  • snel te beantwoorden (beperkt aantal vragen)

Voornaamste nadelen:

  • testresultaten niet altijd even betrouwbaar omdat alle afzonderlijke werkdruk-determinanten slecht een beperkt gewicht in de schaal leggen (tendens om de mate van werkdruk te onderschatten!)
Meer informatie:
mail FNV Bondgenoten en op de arbosite, of bel de arbotelefoon, 030-2738738 (ma t/m vr tussen 9 en 13 uur)