Arbosite FNV Bondgenoten…

0

Laatste update: 4 maart 2005

Niet elke onderneming is geschikt om teamwerk in te voeren. Daarvoor is wel een goed sociaal beleid nodig met goede arbeidsvoorwaarden en prettige arbeidsverhoudingen. 10 uitgangspunten bij de invoering van ZT’s zijn:

  1. complete taken: De taak van een team moet compleet zijn, duidelijke grenzen hebben en gekoppeld worden aan meetbare doelen. Met ‘compleet’ is bedoeld dat alle taken die nodig zijn om een product te maken of dienst te leveren aan een team zijn toegewezen. Een teamtaak is dus een afgerond geheel van onderling sterk samenhangende activiteiten.
  2. voldoende regelmogelijkheden: Het team moet beschikken over voldoende regelmogelijkheden en bevoegdheden om haar taak zo zelfstandig mogelijk uit te voeren.
  3. geen kortcyclisch werk: Organisatie van het werk in complete of volledige werkprocessen schept zinvolle, gevarieerde en complete functies. ‘Compleet’ wil hier zeggen dat er in een functie niet alleen uitvoerende taken zitten, maar ook regelende (= voorbereidende, ondersteunende en/of co√∂rdinerende) taken. Functies met zich voortdurend herhalende, kortdurende taken (we noemen dit ‘kortcyclische’ taken) passen hier niet in!
  4. werk aanpassen aan de mensen: Het personeelsbeleid is gericht op het optimaal benutten van kennis en vaardigheden van de werknemers. Individuele mogelijkheden en beperkingen vormen hierbij de leidraad.
  5. voldoende omvang: De omvang van het team moet zodanig zijn dat een herkenbare bijdrage aan de organisatie geleverd kan worden, voldoende snel goede beslissingen genomen kunnen worden en het team niet te kwetsbaar is.
  6. flexibel: De leden van het team zijn voor meerdere taken binnen de groep inzetbaar en interne statusverschillen mogen een flexibele werkverdeling en de interne mobiliteit niet in de weg staan.
  7. collegiale contacten : Binnen het team zijn, zowel voor de ‘buitenwereld’ als voor de groep zelf, aanspreekpunten aanwezig .
  8. zelfbeheer: Het team moet beschikken over een eigen ruimte, eigen productiemiddelen en informatie.
  9. onafhankelijk: De beheers- en stuursystemen moeten aansluiten op de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van het team.
  10. aangepast belonen: Het beloningssysteem moet aansluiten op ‘teamwork’.

De OR of de kadergroep van vakbondsleden in de onderneming kan zelf beoordelen of het sociaal en personeelsbeleid in hun onderneming geschikt is om met enig vertrouwen teamwerk in te kunnen voeren.

pijltop-8804842 Terug naar dossier zelfsturende teams