Arbosite FNV Bondgenoten…

0

Laatste update: 3 januari 2005

De sociotechnische theorie hanteert een paar uitgangspunten bij het ontwerpen van organisatiestructuren.

De eerste is dat de productie (of dienstverlening) zoveel mogelijk moet worden georganiseerd in parallelle productstromen, die (relatief) onafhankelijk van elkaar verlopen.
Denk in een autofabriek aan verschillende processen voor verschillende typen auto’s. Of bij een verzekeringsbedrijf verschillende processen voor verschillende soorten verzekeringen. Binnen zo’n stroom kunnen vervolgens één of meer afgebakende segmenten worden onderscheiden, die zich elk relatief onafhankelijk van elkaar met een deel van het productieproces bezig houden. Hetzij met een eigen productcomponent of deelproduct (in de autofabriek bijvoorbeeld met de carrosserie of de motor). Hetzij met enkele opvolgende en samenhangende bewerkingen (processtappen).

Vervolgens kan aan zo’n ‘onafhankelijk’ opererend segment een zelfsturend team worden ‘gekoppeld’.
Daarbij is het de bedoeling dat het team niet alleen de uitvoerende operationele taken (bewerkingen) binnen dat segment doet, maar ook zoveel mogelijk regelende taken die nodig zijn om de bewerkingen te kunnen uitvoeren (= de voorbereidende, ondersteunende en coördinerende taken).

Op deze wijze worden de directe aansturing en beheersing van het primaire proces zo laag mogelijk in de organisatie gelegd. Namelijk bij de productie zelf. Zonder dat de leidinggevenden of de specialistische stafdiensten (zoals een Technische Dienst) zich hier mee hoeven te bemoeien.
Deze leidinggevenden en stafdiensten kunnen zich dan meer bezig houden met zaken van langere termijn (beleid, ontwikkelingen, investeringen). En met het scheppen en bewaken van de noodzakelijke randvoorwaarden en faciliteiten voor de teams (zoals apparatuur, personele capaciteit, informatie). Of met het oplossen van grotere en meer structurele problemen in de productie (de troubleshooting).

Tot slot moeten binnen het team de teamleden breed inzetbaar worden op zoveel mogelijk uitvoerende en regelende taken van het team.

Terug naar dossier Zelfsturende teams

pijltop-6653082