Arbosite FNV Bondgenoten…

0

Laatste update: 4 maart 2005

ZT’s komen we in verschillende vormen tegen. Met meer of minder zelfsturing. Niet elk ZT heeft even grote verantwoordelijkheden. Niet elk team heeft evenveel voorbereidende en ondersteunende taken. Niet in elk team zijn alle teamleden inzetbaar op alle werkzaamheden. Teams kunnen zich ontwikkelen naar meer zelfsturing en zelfstandigheid. In dit ontwikkelingsproces onderscheiden we 4 verschillende fases.

Fase 1: Bundeling van individuele medewerkers
Door vergroting van technisch vakmanschap (opleiding!!!) worden medewerkers breder inzetbaar. Ze gaan naast het eigen werk ook andere uitvoerende taken doen, die voorheen niet tot hun functie behoorden.Teamleden gaan rouleren over uitvoerende taken. De interne flexibiliteit van het team neemt daardoor toe. Er wordt een begin gemaakt met werkoverleg.

Fase 2: Vorming van een groep
Door vergroting van bedrijfskundig-organisatorisch vakmanschap kunnen medewerkers zelf het werk gaan organiseren en regelen. Interne materiaalvoorziening, werkverdeling, regelen van vrije dagen, technisch onderhoud en kwaliteitscontrole worden door de groep uitgevoerd. Deze voorbereidende en ondersteunende taken noemt men ‘indirecte’ of regeltaken. De teamleden worden voor deze taken opgeleid. Ook worden afspraken gemaakt met ondersteunende stafdiensten (zoals een Technische Dienst) en met de leiding. Het team wordt bij haar werk minder afhankelijk van stafdiensten en leiding.

Fase 3: Ontstaan van een team
Een groep mensen maakt nog geen team. Kijk maar naar voetbalclubs. In deze fase gaat het om bevordering van teamvorming en resultaatgericht gaan werken. Het team moet gaan beseffen samen verantwoordelijk te zijn voor het resultaat. Om resultaatgericht werken te bevorderen worden doelen gesteld en met de leiding afspraken gemaakt over de te bereiken resultaten. Deze te bereiken doelen of resultaten noemt men wel ‘targets’.

Fase 4: Op weg naar een ‘open’ team
In deze fase staat het interne functioneren van het team centraal. Het team moet zelf, op eigen initiatief, haar teamfunctioneren tegen het licht houden en verbeteren. Daardoor wordt de continuïteit van het team bevorderd. Het team maakt zelf afspraken met haar (in- en externe) klanten en toeleveranciers.

[bron: ST Groep, 1995].

De praktijk van de ontwikkelingsfases.

Terug naar dossier Zelfsturende teams

pijltop-2376183