Arbosite FNV Bondgenoten: WAO preventieplan

0
waopreventie2-5408140

Reïntegratie en preventie zijn de pijlers van het WAO-beleid van FNV en bonden. Zij constateren echter dat de politiek door de jaren heen liever praat over de uitkeringskant van het probleem dan over het voorkomen dat werknemers ziek en uiteindelijk arbeidsongeschikt worden.

Ook de controle op veilige en gezonde arbeidsomstandigheden in Nederlandse bedrijven is volgens de FNV een lachertje. Momenteel maken bedrijven eens in de 30 jaar kans op een bezoek van de Arbeidsinspectie. En die heeft dan weinig middelen om hard in te grijpen. Bedrijven betalen vaak liever een boete dan verbeteringen aan te brengen. ‘Het heeft iets weg van de gedoogsituatie in de horeca van vóór de caféramp in Volendam’, aldus FNV’s vice-voorzitter Kitty Roozemond. ‘Het wordt – ook op de werkvloer – tijd voor meer blauw, om het eens overdrachtelijk te zeggen. Politieke partijen hebben de mond vol over gezondheid en veiligheid. Laat ze dat ook voor werknemers maar eens waarmaken.’

Een van de regels die het bedrijfsleven regelmatig aan de laars lapt is het verbod op structureel overwerk. Het WAO-preventieplan stelt voor dat verbod onder de Wet Economische Delicten te brengen. Om de pakkans te vergroten zou de Arbeidsinspectie de controle op structureel overwerk hoger op de prioriteitenlijst moeten zetten.

Andere opmerkelijke voorstellen uit het plan – dat cijfermatig is onderbouwd door TNO – betreffen onder meer: – Invoering van een norm in de Arbo-wet voor handmatig tillen. – Strakkere normen voor langdurig beeldschermwerk en pauzes. – Invoering van een norm in de Arbo-wet voor te hoge werkdruk. – Strenger optreden tegen bedrijfstakken die weigeren een Arbo-convenant te tekenen. – Vaststelling van een minimumbijdrage van 100 euro per werknemer voor deskundige ondersteuning door Arbo-diensten.

– Minimaal 30% van de ondersteuning door Arbo-diensten moet worden besteed aan deskundigheid op het preventieve vlak .

Terug naar top van pagina