Verbetering poortwachter: handreiking OR

0

Per april 2002 is de Wet verbetering Poorwachter ingegaan. Doel: de instroom richting WAO beperken door meer aandacht aan begeleiding en reïntegratie van zieke werknemers tijdens het eerste ziektejaar.In veel bedrijven wordt daarom het verzuimbeleid aangepast.
De Ondernemingsraad heeft daarbij een belangrijke rol: zonder instemming van OR of personeelsvertegenwoordiging is een verzuimregeling in principe niet rechtsgeldig.

FNV Bondgenoten heeft een brochure over dit onderwerp uitgebracht.
Op deze site is de tekstversie te downloaden (pdf-dokument, 48kB).

Inhoud van de brochure:

  • de Wet Verbeterde Poortwachter en de bijbehorende verzuimprocedures
  • taken en bevoegdheden Ondernemingsraad
  • zicht op het verzuimbeleid van de onderneming
  • verzuimreglement
  • reïntegratiebeleid
  • de case-manager
  • herplaatsingsbeleid
  • contract met arbodienst en reïntegratiebedrijf
  • privacy-aspecten

Meer informatie over dit onderwerp? Bel de OR-telefoon van FNV Bondgenoten: 030-2738739 (maandag t/m vrijdag van 9-13 uur).

Of stuur een email aan: [email protected]