Eigen onderzoek FNV Bondgenoten naar oorzaak arbeidsongevallen

0

Uit onvrede met de houding van de overheid, waaronder de Arbeidsinspectie valt, gaat FNV Bondgenoten onderzoek doen naar de oorzaken van ernstige ongevallen op het werk.

In Nederland is er tot nu toe geen zicht op oorzaken van ernstige ongevallen op het werk. De Arbeidsinspectie maakt als enige instantie rapporten van ernstige ongevallen, maar is niet in staat algemene conclusies te trekken.
Dit blijkt uit een briefwisseling tussen FNV Bondgenoten en staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Staatssecretaris meent dat ‘het doorspitten en analyseren van al de processen-verbaal en ongevalsrapporten van de afgelopen jaren een onverantwoorde claim op de capaciteit van de Arbeidsinspectie zou leggen’.

Het aantal ernstige ongelukken in Nederland is sinds 1996 met veertig procent gestegen. FNV Bondgenoten vindt deze stijging alarmerend. Jan Warning van FNV Bondgenoten : “Het is zeer teleurstellend dat, bij een dusdanig grote stijging van het aantal ongevallen, de overheid niet in staat is om

een analyse van de oorzaken ervan uit te voeren. Daarom gaan we als vakbeweging zelf onderzoek doen met behulp van onze leden. Door meer inzicht in de oorzaak van ongevallen te krijgen, kunnen voorstellen voor verbetering worden ontwikkeld. En dat is hard nodig, want we moeten er voor zorgen dat het aantal ongevallen niet verder stijgt!”

Door meer kennis kunnen bedrijven beter maatregelen nemen om de veiligheid te vergroten. De vakbond pleit ook voor meer openbaarheid in het bedrijf zelf wat betreft de ongevalsrapporten. Ondernemingsraden en vakbonden krijgen nu niet altijd de rapportage van de Arbeidsinspectie te zien.

Een ongeluk wordt -door de Arbeidsinspectie- als ernstig beschouwd als het leidt tot ziekenhuis-opname van werknemers of een materiële schade van meer dan honderdduizend gulden. Volgens onofficiële cijfers van de Arbeidsinspectie waren er vorig jaar minimaal 2495 bedrijfsongevallen die aan dit criterium voldeden.

FNV Bondgenoten wijst er verder op, dat er een toenemende discrepantie bestaat tussen veiligheid op papier en de veiligheid op de bedrijfsvloer. Op papier zijn er veel procedures, certifikaten en papieren rampenplannen. In de praktijk moet het veiligheidsbeleid concurreren met andere ondernemingsdoelstellingen, als het bezuinigen op niet-kerntaken of het inzetten van grote aantallen steeds wisselen-de inleenkrachten en contractors.

Het onderzoek vindt deze zomer plaats; leden kunnen een uitgebreide vragenlijst invullen over de veiligheid op hun bedrijf.