Dossier arbeidsongevallen

0

persbericht 26/1/2000: FNV Bondgenoten – ongerust over stijgend aantal ongevallen industrie – vraagt staatssekretaris Hoogervorst om onderzoek naar oorzaken

brief FNV Bondgenoten aan de staatssekretaris van SZW over stijgend aantal arbeidsongevallen: wat is de oorzaak?

antwoord van de staatssekretaris: geen tijd en mensen voor nader onderzoek naar oorzaken

reaktie FNV Bondgenoten: maak ongevalsrapporten openbaar, zodat er in elk geval onderzoek gepleegd kan worden

persbericht FNV Bondgenoten: eigen onderzoek naar ongevalsoorzaken