Stijgend aantal ongevallen in de industrie

0

De laatste drie jaar is het aantal bedrijfsongevallen in de industrie dramatisch gestegen. In 1996 vonden er 860 ernstige ongelukken plaats. In 1997 groeide dat tot 1073 en in 1998 ging het 1206 keer mis. Dat blijkt uit cijfers van de Arbeidsinspectie. Opvallend is, dat het aantal bedrijfsongevallen in andere sectoren juist daalt.

FNV Bondgenoten maakt zich grote zorgen over deze forse stijging. Hoofdbestuurder Fred Kagie: “Het is schrikbarend dat er in de industrie steeds meer ongevallen gebeuren. In twee jaar tijd is het aantal met de helft toegenomen. Dat is dramatisch veel. Zeker als je ziet dat het aantal ongelukken in andere sectoren juist daalt.”

De oorzaken van de stijging is niet bekend. De Arbeidsinspectie zegt geen verklaring te hebben. FNV Bondgenoten wil dat er snel actie wordt ondernomen. Kagie : “De Arbeidsinspectie moet snel onderzoeken waar die stijging vandaan komt. Mogelijke oorzaken zouden de opgelopen werkdruk en de inzet van meer uitzendkrachten kunnen zijn, maar dat kunnen we dus nu niet met cijfers onderbouwen. En dat is wel nodig, want dit probleem moet goed worden aangepakt.”