Arbosite FNV Bondgenoten: hoe veilig is ons bedrijf?

0

laatste update: 18 januari 2006

Vaak worden ongevalscijfers als uitgangspunt genomen om na te gaan hoe het gesteld is met de veiligheid van een bedrijf. Hoe minder ongevallen, hoe veiliger.

Probleem met deze ‘meetmethode’ is wel dat er pas gesignaleerd wordt dat er iets mis is, als het aantal ongevallen begint te stijgen.Of met andere woorden: als het kalf verdronken is, gaat men de put dempen.

Iets beter is het al, wanneer een bedrijf niet pas reageert op ongevalscijfers, maar in aktie komt zodra het aantal bijna-ongevallen of incidenten toeneemt. Dan ben je er in elk geval bij vóór de situatie echt uit de hand loopt.

Toch is goed veiligheidsbeleid gericht op het voorkómen van ongevallen en incidenten. Zijn er dan geen andere indicatoren voor het veiligheidsniveau dan de ongevals- en incidentcijfers? Jazeker, die zijn er.

Eén van de methodes die bedrijven kan helpen het veiligheidsniveau in kaart te brengen voordat er daadwerkelijk ongevallen plaatsvinden draagt de naam Tripod Delta. Ooit van start gegaan op de Universiteit van Leiden en uitgeprobeerd in de chemische industrie.

Met Tripod kun je veiligheid van twee kanten benaderen: achteraf door middel van ongevalsonderzoek.En vooraf, door te werken met een uitgebreide vragenlijst.

In beide gevallen leidt de analyse tot het in kaart brengen van zogenaamde BasisRisicoFactoren in een bedrijf, waaruit het risicoprofiel én de concrete bedreigingen voor veiligheid binnen een bedrijf duidelijk worden.

De filosofie achter Tripod is dat ongevallen het gevolg zijn van een combinatie van directe oorzaken en verborgen (latente) factoren. De latente factoren bestaan uit de condities die door de organisatie geboden worden, en dit zijn dan de eerder genoemde BasisRisicoFactoren. Het zijn deze factoren waarop het management van een organisatie kan en moet sturen om een goed veiligheidsbeleid tot stand te brengen.

Tripod blijft niet staan in de simpele vraag: faalde de mens, of faalde de techniek, maar graaft dieper: de meer fundamentele oorzaken van ongevallen en onveiligheid komen aan de oppervlakte.

Tot slot blijkt in de praktijk dat het vooraf in kaart brengen met behulp van een Tripod vragenlijst een net zo betrouwbaar beeld geeft van de veiligheidssituatie en – knelpunten als onderzoek na een ongeval.

Meer informatie:

pijltop-8197744

bron-3859306