Diskussie over heftruckrijbewijs

0

Pleit VNO-NCW voor chaos in de polder?
(4/1/01)

Auteur: Jan van der Straten Voor de Rubriek: Opinie van VNO-NCW Forum

Bob Koning (VNO-NCW) stelt in zijn stukje over de ‘ruzie in de polder’ rond het vorkheftruck-rijbewijs (Forum 30-11-2000) dat een wettelijke verplichting – waar de vakbeweging op aandringt – onnodig is. Hij stelt dat ‘in het gewone verkeer het rijbewijs ook niet de overtredingen voorkomt’. En dat ‘dus’ een volwaardig en verplicht vorkheftruck-rijbewijs een onzinnig middel is om het aantal ernstige ongevallen met vorkheftrucks terug te dringen. Er zijn ook nog te weinig ongevallen met vorkheftrucks om de ‘miljoenen die opleiden zou kosten’ te rechtvaardigen. Een merkwaardige (en gevaarlijke) stellingname. Want in deze redenering en vergelijking zou het afschaffen van het rijbewijs voor automobilisten niet leiden tot een ernstige terugval in verkeersveiligheid en een sterke toename van ongevallen (en opstoppingen) op de wegen. Onderkent VNO-NCW de waarde van vakbekwaamheid niet, is dit een pleidooi voor chaos in de polder? Komt VNO-NCW binnenkort met een voorstel het rijbewijs voor de vrachtwagen-chaufeurs af te schaffen? “Tuurlijk, een diploma haalt niet alle gevaren weg, maar reduceert de risico’s wel’, stelde een FNV-kaderlid en goed opgeleide vorkheftruck-chauffeur enkele weken geleden in FNV-magazine terecht. Echts iets nieuws bepleit FNV Bondgenoten ook niet: een vorkheftruck-chauffeur moet volgens de Arbo-wet al ‘specifiek deskundig’ zijn. Er zijn overigens al veel werkgevers die de waarde van goed gekwalificeerde vorkheftruckchauffeurs wel onderkennen (minder verstoring van de bedrijfsvoering, minder schade aan producten en productie-middelen, betrouwbare levertijden, beter imago naar klanten en werknemers, e.d.). Zij sturen hun vorkheftruck-chauffeurs naar gecertificeerde opleidingscentra.

De opleidingswereld heeft een blauwdruk voor de invulling van dat vage begrip ‘specifieke deskundigheid’ van vorkheftruckchauffeurs neergelegd waarin het aanleren van een veiligheidsbewuste werkhouding een prominente plaats inneemt. Dit voorstel hebben sociale partners en overheid nu voor het inkoppen. Kennelijk blijft een deel van de VNO-NCW-achterban volharden in een stramme dereguleringshouding van wij-willen-het-zelf-beter-kunnen-weten of ze hebben het rekensommetje niet (goed) gemaakt. Dat is jammer, en niet meer van deze tijd in een polder van arbo-overleg waar sociale partners elkaar op dit punt zo dicht genaderd waren. Het is hoog tijd om de jaarlijkse pakweg 8000 incidenten met vorkheftrucks, (waarvan 300 met ernstig letsel en in 2000 mogelijk een tiental met dodelijke afloop) aan te pakken door samenwerking en goed toezicht vanuit de overheid op basis van concrete, redelijke en functionele wetgeving.

Jan van der Straten
Adviseur arbeidsomstandigheden FNV Bondgenoten