GSM-straling, nieuwe feiten en inzichten

0

Er is een nieuw boekje verschenen met de titel “GSM straling, nieuwe feiten en inzichten” (50 blz. tekst, plus 30 blz. referenties en data). In dit boekje wordt op indringende wijze de controverse beschreven, die er bestaat tussen wetenschappers onderling over de effecten van elektromagnetische straling, in het bijzonder door de GSM technologie. Ook wordt aangeduid, hoe deze controverse is ontstaan. De verschillen van inzicht tussen enerzijds de onderzoekers, die zelf onderzoek naar stralingseffecten verrichten, en anderzijds de wetenschappers in de Gezondheidsraad, de WHO en de industrie, leiden tot totaal verschillende aanbevelingen. Deze controverse moet worden opgelost, ook al zijn er aanzienlijke (financiĆ«le) belangen, die deze oplossing in de weg staan.

Een conclusie in het boekje is, dat met name de zendersterkten drastisch verminderd moeten worden en dat ook de voorlichting aan het publiek, over niet-ioniserende straling in het algemeen en over het gebruik van GSM’s in het bijzonder, sterk moet worden verbeterd.

Nog enkele boekgegevens:

“GSM Straling, nieuwe feiten en inzichten”, Gerrit Teule, ISBN 90-6556-158-7
Uitgeverij Sigma, Tilburg, 84 blz., prijs fl. 19,50.

Wie meer wil weten over de extreem complexe elektrische werking van levende wezens en onszelf, kan dat vinden in het boek “Chaos en Liefde”. Gifstoffen en stralingen, en de daaraan verbonden gezondheidsaspecten, komen uitvoerig aan bod, maar het boek gaat nog veel verder. Op goed leesbare wijze wordt er een integrale visie op bio-elektriciteit geschilderd, omvattende o.a. de natuurkundige, filosofische en psychologische factoren.

“Chaos en Liefde, de kern van geest, leven en evolutie”, Gerrit Teule, ISBN 9065561536, Uitgeverij Sigma, Tilburg, 374 blz., prijs fl. 47,50.

Recensie-exemplaren kunnen bij de uitgeverij worden aangevraagd: Sigma Press bv Postbus 259 5000 AG Tilburg Telefoon 013 543 65 36 Fax 013 543 87 06

Email: [email protected]

G. Teule Buitenweg 26 8414 MA Nieuwehorne 0513-542481 (ook fax)

Correspondentie bij voorkeur via: [email protected]