Beeldschermtachograaf

0

knop1_vgwm-1967831

Beeldschermtachograaf © ®

laatste update:29 mei 2002

button_pijl_up-1417853Klik hier voor Veelgestelde vragen over de Beeldschermtachograaf

Software om RSI door beeldschermwerk te voorkomen

Op 15 juni 1999 presenteerde FNV Bondgenoten een revolutionair instrument tegen de muisarm: de beeldschermtachograaf © . Vanaf september 2000 is versie 2.0 beschikbaar, die naast RSI-preventie ook een rol kan spelen bij de reïntegratie van mensen met RSI-klachten.
De tachograaf wordt geïnstalleerd op de PC (alleen Windows95/98/NT/2000). Hij registreert hoe lang en hoe intensief je op de computer werkt. De tachograaf geeft licht- en geluidssignalen als je te lang beeldschermwerk doet. Verder is het vanaf versie 2.0 mogelijk extra micro- en rustpauzes in te lassen, tussentijds oefeningen te doen voor actief herstel enz.

Met de tachograaf van FNV Bondgenoten kunnen werknemers zelf daadwerkelijk iets doen aan de preventie van RSI-klachten. Een Apple- versie is helaas (nog) niet verkrijgbaar, een Unix-versie is in ontwikkeling.

Omdat het op de markt brengen van softwarepakketten niet tot de kerntaken van een vakbond hoort, is een samenwerkingsovereenkomst met het software-bedrijf Full Moon Humatics gesloten. Full Moon Humatics doet vanaf september 2000 de marketing, verkoop en ondersteuning van de Beeldschermtachograaf. Hiertoe is een speciale internetsite in het leven geroepen: www.beeldschermtachograaf.nl

Bestellingen kunnen via deze speciale site plaatsvinden: de tachograaf is daar te downloaden dan wel op CD-ROM te bestellen

2. Wat biedt versie 2.0 aan nieuws in vergelijking met versies 1.1 en 1.0?

  • de mogelijkheid het scherm ‘op zwart’ te zetten wanneer de wettelijke beeldschermtijd wordt overschreden (vanaf versie 1.1)
  • betere mogelijkheden begin en eind van ‘beeldschermdagen’ af te stemmen op flexibele arbeidstijden  (vanaf versie 1.1)
  • mogelijkheid extra (micro)pauzes in te lassen, op basis van de wet en uw persoonlijk profiel (vanaf versie 2.0)
  • oefeningen voor actief herstel van spieren en bloedsomloop (vanaf versie 2.0)
  • upgraden (vanaf versie 1.1) en downloaden (vanaf versie 2.0) direct via internet/intranet
  • mogelijkheid tot gebruik van standaardprofielen door de systeembeheerder om de tachograaf voor elke gebruiker centraal te configureren (vanaf versie 2.0)
  • (binnenkort) meer (instelbare) taalopties binnen één versie
  • tevens inzetbaar als hulpmiddel bij de reïntegratie van RSI-patiënten (vanaf versie 2.0)

3. Werktijden en RSI-risico’s
Naast de werkomgeving (o.a. meubilair) en werkhouding zijn de werktijden (en werkdruk) de belangrijkste risicofactor voor RSI-klachten. Dit blijkt ondubbelzinnig uit onderzoek van het Ministerie SZW. Hoe langer werknemers aan het beeldscherm werken, des te vaker hebben ze (ernstige) klachten. De beeldschermtachograaf houdt ook rekening met andere factoren die tot RSI kunnen leiden. Bij het installeren van de diskette moet je een aantal vragen beantwoorden over de werkplek. Tevens moet je een tiktest doen om de tikvaardigheid in kaart te brengen, en worden vragen over werktijden/ werkdruk gesteld. Werknemers die een slechtere werkomgeving en/of minder vaardigheid hebben komen eerder in het rode gebied terecht.

4. Helpt de tachograaf als je al RSI-klachten hebt?

De tachograaf is primair een preventie-instrument. Hij is zo afgesteld dat mensen die nog geen RSI hebben tijdig gewaarschuwd worden dat zij risico lopen. Voor mensen die al wel RSI-klachten hebben is de tachograaf vanaf versie 2.0 geschikt: (micro-) pauzes, die ‘strenger’ zijn dan de wettelijke (op preventie gerichte) normen zijn (in overleg met de behandelende deskundige) instelbaar, en oefeningen ter activering van spieren en bloedsomloop zijn ingebouwd. Voor mensen met RSI-klachten zijn gezondheid en herstel gebaat bij kortere tijden en langere pauzes dan de Nederlandse wettelijke normen aangeven.

  Terug naar top pagina