RSI door werk- test

0

Met dank aan
FNV Bureau Beroepsziekten

bbzlogo-4370972

RSI wordt gebruikt om aan te geven dat er steeds terugkerende of blijvende pijnklachten zijn aan nek, schouders, armen, pols en/of hand. In plaats van RSI wordt ook wel de term “Aandoeningen aan het Bewegingsapparaat in de Bovenste Extremiteiten” (ABBE) gebruikt. Als het door het werk komt noemt men het WABBE: Werkgerelateerde ABBE.
Met maximaal 4 testen kunt je zelf nagaan of de klachten te wijten zijn aan het werk dat je (hebt) verricht. Na het invullen van een of meer testen zie je op deze pagina de uitkomst. De testen geven een indicatie. Een volledige diagnose moet door een specialist worden gesteld.

Voor meer tekst en uitleg: klik hier

Voor het ‘dossier RSI’: klik hier

De eerste stap is om te bepalen in welk gebied de klachten zich voordoen: nek, schouder en bovenarm, elleboog en onderarm of pols en hand. Zijn de klachten niet tot 1 gebied beperkt dan moet je voor ieder gebied de test doen.

(De testen werken alleen als de optie “accept cookies” van je browser is aangevinkt.)

Nadeel van de test is dat er veel geklikt moet worden. Dat is voor een deel op te lossen:
In Microsoft Internet Explorer: gebruikt de TAB toets in combinatie met de rechter en linker pijl toets. Ga terug met SHIFT-TAB combinatie om vorige antwoorden te veranderen.
In Netscape Navigator: gebruikt de TAB toets in combinatie met de spatiebalk. Ga terug met SHIFT-TAB combinatie om vorige antwoorden te veranderen.

De testen:
1. Nek
2. Schouder en bovenarm
3. Elleboog en onderarm
4. Pols en hand

Resultaat

Advies
Is de uitslag ‘ROOD’, dan is er waarschijnlijk sprake is van werkgerelateerde klachten. Wanneer je ook inkomensverlies hebt opgelopen, omdat je door de klachten op een uitkering bent aangewezen, neem dan contact op met Bureau Beroepsziekten FNV, om na te gaan of die schade te verhalen is op je (ex-)werkgever.

Is de uitslag ORANJE, maar werk je nog, kom dan in actie. Meldt de uitslag bij je chef en dring aan op verbetering van de arbeidsomstandigheden. Hij is daar wettelijk toe verplicht! Wanneer je door de klachten thuis zit en verlies van inkomen hebt, neem dan ook contact op met Bureau Beroepsziekten FNV.

Is de uitslag GROEN, dan is de kans groot dat de klachten buiten het werk zijn ontstaan. Onderzoek je hobby’s, sporten of blessures uit het verleden op mogelijke oorzaken! De testen zijn gebaseerd op de wetenschappelijke kennis tot nu toe

Ga niet alleen af op deze testen. Gebruik deze informatie en andere testen op deze site bij een bezoek aan revalidatiearts, neuroloog of een andere specialist en laat hem/haar de diagnose stellen. Er kunnen ook andere lichamelijke oorzaken zijn voor de pijnklachten

Er is ook een papiere versie van de test beschikbaar. Druk die af en laat die ook door je collega’s invullen: papieren tekst (in RT F-formaat, te lezen met o.a. MS-Word)

Bron
De testen zijn ontleend aan het Saltsa rapport: Richtlijnen voor de vaststelling van de arbeidsrelatie van Aandoeningen aan het Bewegingsapparaat in de Bovenste Extremiteit (ABBE’s), Mei 2000, Dr. Judith K. Sluiter, Dr. Kathleen M. Rest, Prof. Dr. Monique Frings-Dresen, Coronel Instituut voor Arbeid, Milieu en Gezondheid, Academisch Medisch Centrum, Divisie Public Health, Onderzoeksinstituut amCOGG Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam

De techniek Als je binnen een jaar na het invullen van een of meer testen terug komt op deze page zie je de score van de laatste keer. Na een click op ‘Klaar’ bij iedere test wordt de score en de datum van invullen op je harde schijf gezet (meestal in c:\windows\cookies). De scores blijven maximaal een jaar na het invullen van de test op de schijf staan.

Vulvooral opnieuw de tests in die je ‘rood’ scoorde. Als die dan ‘oranje’ of ‘groen’ scoren is er vooruitgang.

Als je om welke reden dan ook van de scores op je harde schijf af wilt click dan op:

Na de reload van deze page zijn de scores van je schijf verdwenen. Je begint met een schone lei.