Arboconvenant banken

0

Hoewel wettelijk verplicht en nuttig als je wilt komen tot goed preventief beleid worden beroepsziekten door arbo-artsen maar matig gemeld. En als ze al gemeld worden, is het nog maar de vraag hoe jouw ziektebeeld in de boeken komt…
Zo ook in het bankwezen. Getuige onderstaande beschrijving.

Een bankmedewerker heeft al jaren last van zijn armen, het komt en gaat en komt weer terug. Na een periode van forse werkdruk en werkstress brandt hij volledig op en is de pijn in zijn armen niet meer te stuiten. De bedrijfsarts concludeert: ‘depressief’. De welwillende medewerker kan zich gedeeltelijk vinden in deze diagnose, hij stelt: ‘een niet-funcionerend lichaam veroorzaakt immers ook stress’. De depressie wordt bestreden met medicatie en ook worden ontstoken slijmbeurzen verwijderd. Maar daarmee is er nog niets op de werkplek veranderd. De werknemer verzoekt hierom bij de betreffende arbo-arts, omdat het herstel, zonder verandering aan taakinhoud en werkplek, niet opschiet. Hij krijgt hier echter nul op het request. De arbo-arts reageert met: rsi is een hype, rsi bestaat niet en de rsi-patiëntenvereniging wordt ook als nutteloze club afgedaan. Zelfs de conclusie ‘rsi’ van de geconsulteerde medisch-specialist wordt ronduit ontkend. Uiteindelijk verdwijnt deze medewerker gedeeltelijk in de WAO met de diagnose … ‘depressie’. Als hij later nog eens voor een reïntegratie-gesprek naar de arbo-arts gaat, merkt de arts op dat de inmiddels ex-werknemer, vooral in de toekomst ook voorzichtig moet blijven met zijn armen, vanwege zijn RSI…

Hoe zit het nou?! Bestaat RSI nou echt niet, of kan er alleen sprake zijn van RSI als de werknemer inmiddels al heeft getekend voor het afzien van claims….

Januari 2004