Arbosite FNV Bondgenoten

0

bron-6849379

Persbericht 01/203 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Voorlichting, Bibliotheek en Documentatie

03 december 2001

Nr. 01/203

Hoogervorst besluit tot bijstelling RSI-beleid

Staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten tot een bijstelling van het RSI-beleid. Uit een advies van de Gezondheidsraad blijkt dat er grote onduidelijkheid is over de definitie van RSI en dat ongeveer 75 procent van de RSI-klachten niet medisch objectief aantoonbaar is. Hoogervorst wil afzien van algemene voorlichtingscampagnes over RSI omdat die tot valse ziektebeelden en onnodige medicalisering kunnen leiden. Wel wil hij doorgaan met een gerichte aanpak in sectoren waar evidente problemen zijn met RSI, zoals bij beeldschermwerkers.

Dit staat in een brief van staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die hij mede namens minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De brief is een reactie op een advies van de Gezondheidsraad aan Hoogervorst en Borst. Verder zijn twee onderzoeksrapporten bijgevoegd: ‘Repetitive Strain Injuries reviewed’ van de Arbeidsinspectie en ‘De omvang van verzuim en arbeidsongeschiktheid door RSI’ van TNO Arbeid.

Een te globale definitie van RSI heeft als risico dat mensen ten onrechte zichzelf herkennen als ‘RSI-patiënt’. Staatssecretaris Hoogervorst twijfelt daarom aan de bruikbaarheid van de zeer brede term RSI. Volgens de Gezondheidsraad is een meer specifieke definitie op dit moment echter niet haalbaar.

Hoogervorst pleit voor een specifieke aanpak per sector. De aanpak om door middel van convenanten met sectoren afspraken te maken over verbetering van de arbeidsomstandigheden, zal dan ook worden voortgezet. In deze convenanten worden concrete en kwantitatieve doelstellingen afgesproken over het verminderen van de belangrijkste risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een voorbeeld is de kappersbranche, waar binnenkort een arboconvenant wordt gesloten met afspraken over het verminderen van RSI. De Gezondheidsraad meent dat het voor de preventie van RSI-klachten van belang is dat niet alleen rust wordt genomen maar dat tegelijkertijd de lichamelijke belastbaarheid wordt verbeterd. Hoogervorst noemt dit een belangrijke aanbeveling waar meer aandacht aan moet worden besteed.

Verder kondigt Hoogervorst aan dat hij op korte termijn een goede diagnostiek of protocol laat ontwikkelen voor RSI-klachten die nu niet medisch objectief aantoonbaar zijn. Deze diagnostiek moet zodanig zijn dat verkeerde ziektebeelden en onnodige medicalisering wordt voorkomen.

Volgens de Gezondheidsraad vertoont de wetenschappelijke kennis over RSI nog belangrijke hiaten, zowel wat betreft de oorzaken van de aandoening als de manier waarop het moet worden behandeld of kan worden voorkomen. Staatssecretaris Hoogervorst en minister Borst kondigen daarom aan nader onderzoek te laten verrichten.

——————————————————————————–