Rapport gezondheidsraad steun in de rug van RSI-patiënten

0

laatste update: 9 oktober 2002

“Modieus.” “Een hype.” Zo wordt onder artsen nog wel eens gesproken over de epidemie van RSI-klachten die veel werknemers teistert. Deze badinerende toon wordt niet gebezigd door het hoogste medische orgaan in Nederland, de Gezondheidsraad. Het rapport van de Raad neemt de RSI-klachten uiterst serieus.

 

De Gezondheidsraad was om advies gevraagd door de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Grave. De Grave wilde antwoord op een aantal vragen:

  • is het mogelijk om tot een wetenschappelijke definitie van RSI te komen?
  • welke factoren dragen bij aan het ontwikkelen van RSI?
  • in welke beroepen komt RSI het meest voor?
  • hoe kan RSI doelmatig worden voorkomen en behandeld?

Op de meeste vragen moet de Gezondheidsraad het precieze antwoord schuldig blijven. Veel is er nog onbekend, of het onderzoek voldoet niet aan wetenschappelijke criteria. Zo is het bij wetenschappelijk onderzoek naar behandelmethoden noodzakelijk dat er een ‘controlegroep’ wordt gevormd die geen behandeling ondergaat. Alleen dan kan vastgesteld worden of een behandeling echt effect sorteert.
Het feit dat veel nog niet wetenschappelijk is ‘bewezen,’ betekent niet dat de Gezondheidsraad het probleem niet serieus neemt. Integendeel, er wordt gesproken over hoge kosten voor de samenleving en veel leed, onbegrip en onzekerheid onder RSI-patiënten. Er dient meer onderzoek te gebeuren naar het ontstaan van RSI, de behandelmethoden en wenselijke normen in het arbeidsproces. FNV Bondgenoten staat geheel achter deze conclusies van de Gezondheidsraad.

De Gezondheidsraad pleit voor een preventieve aanpak gericht op het verminderen van de belasting bij het werk. Ook het streven naar meer pauzes en afwisseling van taken ziet de raad als een zinvolle strategie.
Minder eenduidig is de Gezondheidsraad over behandeling van RSI-klachten. Er is in korte tijd een keur aan verschillende behandelmethoden ontstaan, waarvan de effectiviteit vooralsnog twijfelachtig is. Ook is het opvallend dat beroepsvereningingen van behandelaars niet werken met een algemene richtlijn voor de behandeling van RSI. De Gezondheidsraad pleit voor meer onderzoek naar de effectiviteit van behandelwijzen. Ook is het nodig dat huisartsen en bedrijfsartsen beter bekend zijn met RSI-klachten. Verder meent de raad dat bij RSI in elk geval niet absolute rust moet worden voorgeschreven, omdat hierdoor de algemene conditie verder verslechtert.