RSI-enquête 2000 persbericht

0
knop1_vgwm-6017762

persbericht FNV Bondgenoten- 21 mei 2002

Ondanks dat RSI (Repetitive Strain Injury), oftewel de muisarm, steeds vaker voorkomt onder werknemers doen werkgevers nog steeds te weinig aan het voorkomen en bestrijden ervan. Daarnaast worden regels, vastgelegd in het Beeldschermbesluit uit begin jaren negentig (thans arbobesluit), genegeerd.

Dat blijkt uit een enquête van FNV Bondgenoten op haar Internetsite: 81 % heeft weleens last van RSI, 37 % heeft klachten die ook na het werk, ‘s avonds en in het weekend, voortduren. 
Daartegenover staat, dat werkgevers nog steeds maar weinig tegen RSI doen: maar 50 % van de mensen kunnen gebruik maken van hulpmiddelen of aangepast meubilair. 61 % krijgt géén voorlichting over de risico’s van beeldschermwerk en over een goede zithouding. 75 % krijgt geen instructies op de eigen werkplek. 80 % van de werknemers die last hebben van RSI is ontevreden over de begeleiding van de werkgever. 

Áls werkgevers al iets doen om RSI te voorkomen, dan doen ze het meestal verkeerd. Beleidsadviseur Liesbeth Kluyver van FNV Bondgenoten: “Werkgevers denken door het aanpassen van de werkplek het RSI-probleem te hebben verholpen. Maar de werkelijke oorzaken van RSI, namelijk werktijden, werktaken en werkdruk,  worden zo nooit aangepakt!” 

Waar FNV Bondgenoten zich ook zorgen over maakt, is het feit dat 96 % aangeeft dat het aantal uren dat beeldschermwerk wordt gedaan niet wordt geregistreerd. Daarnaast geeft 48% aan, dat ze meer dan 6 uur per dag achter een beeldscherm werken.  
Kluyver: “Begin jaren negentig is in Nederland een Beeldschermbesluit aangenomen, waarin staat dat er maximaal 6 uur per dag beeldschermwerk mag worden gedaan  en dat er na elke 2 uur tien minuten pauze moet worden genomen. Blijkbaar worden die regels nog altijd niet nageleefd. Maar meten is weten! De werkgever is ook verantwoordelijk voor het risico dat de werknemer loopt tijdens het werk.”

Opvallend genoeg geeft 61 % aan, dat de leiding werknemers met RSI-klachten wel serieus neemt. Kluyver: “Blijkbaar luisteren werkgevers wel naar de klachten van werknemers. Maar vervolgens doen werkgevers er niets mee: ze zien het als een individueel probleem en nemen geen collectieve maatregelen. Dat blijkt nog eens uit het feit dat 82 % van de geënquêteerden aangeeft, dat RSI-klachten niet op het werkoverleg worden besproken.” Daarnaast geeft 64 % van de mensen met RSI-klachten aan, dat ze behoefte hebben aan meer mentale steun van hun collega’s.           

 FNV Bondgenoten heeft vorig jaar zelf de beeldschermtachograaf ontwikkeld, die onder meer bijhoudt hoeveel tijd er achter een beeldscherm wordt gewerkt. Sinds vandaag is er ook een Engelse versie op de markt. Op de speciale website over de Beeldschermtachograaf is ook een (Nederlandse) evaluatieversie te downloaden.

Ruim 400 mensen hebben op internet de enquête ingevuld waarin naar ervaringen rondom RSI werd gevraagd. 48 % werkt meer dan 6 uur per dag met een beeldscherm. 55 % werkt in een bedrijf met meer dan 250 werknemers. Wat opvalt is dat de meeste mensen regelmatig pauzes overslaan (55 %) maar relatief weinig overwerken (30 %). Daarnaast geeft 68 % aan de werkdruk regelmatig hoog te vinden. 79 % heeft regelmatig te maken met piekperiodes in het werk.

Volgens rapporten van TNO Arbeid uit 1999 heeft 43 % van de beroepsbevolking last van nek- en schouderklachten die zijn veroorzaakt door het werk.