Persbericht oplosmiddelen en andere gevaarlijke stoffen in de metaalindustrie

0

Dat concludeert FNV Bondgenoten op basis van een schriftelijke enquête die onder 1740 leden van de vakbond is gehouden. De leden zijn werkzaam in de metaalbewerking, metaalwaren, machine- en apparatenbouw en scheepsbouw. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de Chemiewinkel van de Universiteit van Amsterdam.

Uit het onderzoek blijkt dat werknemers zowel direct als indirect worden blootgesteld aan verschillende gevaarlijke stoffen. Van de werknemers wordt 46% blootgesteld aan organische oplosmiddelen, 47% aan metaalbewerkingsvloeistoffen, 53% aan lasrook en snijdampen en 75% aan metaalstof.
Werknemers worden bovendien aan meerdere stoffen tegelijk blootgesteld.

Meer dan tweederde van de werknemers zegt hinder te ondervinden van stof, dampen en gassen. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat in meer dan de helft van de werkruimtes centrale en lokale afzuiging ontbreekt. Slechts 20% van de werknemers maakt gebruik van adembescherming.

Het percentage van 4,7 % werknemers in de metaalindustrie met OPS-klachten is een schatting. Bij een deel van deze werknemers is er een direct verband tussen de gezondheidsklachten en blootstelling aan organische oplosmiddelen. Bij een ander deel kunnen de gezondheidsklachten veroorzaakt worden door blootstelling in het verleden of door blootstelling aan neurotoxische metalen zoals lood cadmium, mangaan en aluminium.

FNV Bondgenoten vindt de uitkomsten van het onderzoek verontrustend en zal in de komende tijd meer aandacht vragen voor de gezondheidsrisico’s van organische oplosmiddelen en andere gevaarlijke stoffen in de metaalindustrie. Naast voorlichting en betere afzuigvoorzieningen zal de bond er bij de overheid en de werkgeversorganisaties Metaalunie en FME/CWM op aandringen om ook in deze sector afspraken te maken over de vervanging van schadelijke oplosmiddelhoudende producten door minder schadelijke producten. Leden van FNV Bondgenoten kunnen een speciaal telefoonnummer (030 – 2738738 van 9.00 tot 13.00 uur) bellen met vragen over gevaarlijke stoffen. Op 15 september organiseert de vakbond een studie- en informatiedag over dit onderwerp. ——————————————————–

Ook op deze site: het complete rapport in PDF-Formaat (te lezen met behulp van Adobe Acrobat Reader)