Arbosite FNV Bondgenoten…

0

Laatste update 10 november 2003

europeseweek2003-7072488

Op 27 oktober 2003 – aan het begin van de Europese week voor Veiligheid en Gezondheid op het werk – signaleerde de Arbeidsinspectie dat bij chemische en kunststofbedrijven te weinig aandacht wordt besteed aan het werken met gevaarlijke stoffen.

In 2001 en 2002 had driekwart van de 750 gecontroleerde ondernemingen onvoldoende aandacht voor de risico’s voor werknemers, bijvoorbeeld door gevaarlijke stoffen. Dit jaar werden 200 van die bedrijven opnieuw geïnspecteerd: een kwart bleek nog altijd niet in orde te zijn.

Blootstelling aan kankerverwekkende stoffen, oplosmiddelen, bestrijdingsmiddelen en andere schadelijke stoffen is nog te vaak schering en inslag. In 30 procent van de bedrijven werken mensen regelmatig met gevaarlijke stoffen. Uit een enquête van het CBS over de jaren 2000 tot en met 2002 blijkt dat 15 procent van alle werknemers (ruim een miljoen mensen) regelmatig wordt blootgesteld aan dampen of gassen.
Dertien procent staat regelmatig bloot aan stof, en 10 procent aan huidirriterende stoffen.

De Arbeidsinspectie stelde in 2002 vast, dat maar liefst in 42 procent van de bedrijven waar gevaarlijke stoffen in gebruik zijn, de beschermingsmaatregelen onvoldoende zijn of zelfs helemaal ontbreken.

De landbouw, de bouw en de industrie zijn koplopers. Maar ook bij veel kappersbedrijven en in de horeca zit het niet goed.

Vooral in de kleinere bedrijven ontbreken volgens de arbobalans 2002 adequate maatregelen.

Verder op deze site:

pijltop-4335997