Slijpen van koper (legeringen)

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: slijpen, polijsten en schuren van koper (legeringen)
Globale samenstelling: slijp- en schuurmiddel is vaak aluminiumoxide (korund); polijstmiddelen zijn oliën en amorf siliciumoxide
Gevaren: irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid; bij voortdurend huidcontact kans op dermatitis; bij intensieve inademing kans op metaaldampkoorts
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: bij polijsten en schuren: fijn verdeeld stof met lucht ontplofbaar; bij slijpen met vonken: fijn verdeeld stof NIET ontplofbaar stofvorming beperken; polijsten en schuren: GEEN vuur; NIET slijpen met brandbare stoffen in de omgeving blussen met droog zand, speciaal blusmiddel
Inademen: hoesten; hoofdpijn; keelpijn gerichte afzuiging; draag adembescherming filter type P2 frisse lucht, rust; arts waarschuwen
Huid:   draag handschoenen, type leren werkhandschoenen 15 minuten spoelen met stromend water, géén kleding uittrekken; arts waarschuwen
Ogen: roodheid slijpbril arts waarschuwen
Inslikken: buikpijn; diarree; misselijkheid niet eten, drinken of roken tijdens het werk mond laten spoelen; NIET laten drinken; arts waarschuwen
  Opslag Opruiming Milieu
  gescheiden van zuren, basen; slijpschijven bewaren volgens aanwijzingen leverancier gemorste stof opscheppen; zorgvuldig verzamelen WMb:
Opmerkingen
de MAC-waarde van koperstof is 1 mg/m3; gebruikte schuurmiddelen en slijpschijven afvoeren als bedrijfsafval; deze kaart geldt ook voor polijsten of schuren

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI