Siliconenlijm

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: kwasten, rollen of lijmkam
Globale samenstelling: bevat o.a. polyalkylsiloxanen, harders (aminen, peroxides, benzamide), siliconenolie, aluminiumsilica
Gevaren: irriterend voor de ogen en de huid
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: brandbaar ventilatie blussen met schuim, poeder, koolzuur
Inademen: prikkelend niet noodzakelijk n.v.t.
Huid: prikkelend direct huidcontact vermijden wassen met veel water en zeep
Ogen: prikkelend bij kans op spatten veiligheidsbril 15 minuten spoelen met (lauw) water; arts waarschuwen
Inslikken:   niet eten, drinken of roken tijdens het werk 1 à 2 glazen water drinken; arts waarschuwen
  Opslag Opruiming Milieu
  op een goed geventileerde plaats bewaren; brandveilig ventileren; morsvloeistof opnemen in inert absorptiemiddel WMb: BAGA 22.1
Opmerkingen
uitgeharde lijm heeft GEEN bijzondere risico’s; uitgeharde lijmresten kunnen als bedrijfsafval worden afgevoerd; lijmen kunnen als hechtingsmiddel primers bevatten (o.a. acetoxysilaan)

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI