MIG/MAG-lassen (zonder beschermgas

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: lassen met gevulde draad, zonder beschermgas
Globale samenstelling: tijdens lassen: metaal(oxides) in lasrook, stikstofoxides, ozon, barium
Gevaren: bij voortdurende inademing kans op aandoeningen aan de luchtwegen; bij intensieve inademing kans op longontsteking en vochtophoping in de longen, metaaldampkoorts
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: GEEN bijzonderheden nooit lassen zonder toestemming op plaatsen waar brandbare, explosieve en of chloorhoudende oplosmiddelen kunnen voorkomen bij brand alle beschikbare middelen toegestaan
Inademen: keelpijn; hoofdpijn; heesheid speciaal voor dit werk ingerichte lascabine, overdrukhelm en plaatselijke afzuiging frisse lucht, rust; arts waarschuwen
Huid: roodheid; pijn; blaren; branderig gevoel beschermende kleding n.l. laskleding; bescherming van de hals 15 minuten spoelen met stromend water, géén kleding uittrekken; arts waarschuwen
Ogen: prikkelend; tranen; pijn lasbril/kap arts waarschuwen
Inslikken: GEEN bijzonderheden niet eten, drinken of roken tijdens het werk GEEN bijzonderheden
  Opslag Opruiming Milieu
  geen speciale arbo/milieu eisen geen speciale arbo/milieu eisen WMb: geen bijzonderheden
Opmerkingen
bij lassen met gevulde elektrode ontstaat zeer veel lasrook; bij barium gevulde elektrode wordt de MAC-waarde voor barium in lasrook zeker overschreden; indien mogelijk kies voor MIG/MAG-lassen met beschermgas; zie ook andere kaarten voor MIG/MAG- lassen; bij werken in besloten ruimten dient een procedure “werken in besloten ruimte” gevolgd te worden

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI