Elektrisch Gutsen

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: smelten van oppervlak van werkstuk
Globale samenstelling: afhankelijk van het materiaal van het werkstuk metalen en metaaloxides in hoge concentraties
Gevaren: bij voortdurende inademing kans op aandoeningen aan de luchtwegen; bij intensieve inademing kans op metaaldampkoorts, longontsteking en vochtophoping in de longen
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: GEEN bijzonderheden NIET electrisch gutsen zonder toestemming op plaatsen waar brandbare, explosieve en/of chloorhoudende oplosmiddelen voorkomen bij brand alle beschikbare middelen toegestaan
Inademen: keelpijn; hoofdpijn; heesheid ruimteventilatie en overdrukhelm frisse lucht, rust; arts waarschuwen
Huid: roodheid; pijn beschermende kleding n.l. laskleding; bescherming van de hals door een slabbe aan laskap 15 minuten spoelen met stromend water, géén kleding uittrekken; arts waarschuwen
Ogen: prikkelend; tranen oogbescherming in combinatie met ademhalingsbescherming arts waarschuwen
Inslikken: GEEN bijzonderheden niet eten, drinken of roken tijdens het werk GEEN bijzonderheden
  Opslag Opruiming Milieu
  geen speciale arbo/milieu eisen geen speciale arbo/milieu eisen WMb: geen bijzonderheden
Opmerkingen
bij elektrisch gutsen wordt de MAC-waarde voor lasrook overschreden

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI