Koelsmeermiddel (met di-aminen)

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: koelsmeeremulsie of -oplossing in water voor verspaning
Globale samenstelling: bevat o.a.: minerale olie of synthetische olie; anti-corrosiemiddelen; hoge- drukadditieven; biociden
Gevaren: bij intensief huidcontact kans op aandoeningen van de huid, met name contacteczeem; onder bepaalde condities worden kankerverwekkende verbindingen gevormd
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: geen speciaal risico niet noodzakelijk bij brand alle beschikbare middelen toegestaan
Inademen: bij nevelvorming: irritatie ventilatie; gerichte afzuiging; bij nevelvorming: fijnstofmasker P-2 frisse lucht, rust
Huid: jeuk; prikkelend herhaaldelijk huidcontact vermijden; huid wassen met zachte zeep en vochtinbrengende crème gebruiken wassen met zachte zeep en vochtinbrengende crème gebruiken
Ogen: prikkelend; roodheid veiligheidsbril; bij kans op spatten: ruimzichtbril 15 minuten spoelen met (lauw) water; zonodig arts waarschuwen
Inslikken: misselijkheid niet eten, drinken of roken tijdens het werk; handen wassen voor het eten mond laten spoelen; arts waarschuwen
  Opslag Opruiming Milieu
  NIET gemengd produkt: opslag in gesloten verpakking; vorstvrij morsvloeistof opnemen in inert absorptiemiddel WMb: BAGA: 15.3
Opmerkingen
bij vullen, aftappen of verwerken geen perslucht als drijfgas gebruiken; tijdens gebruik kunnen kankerverwekkende verbindingen ontstaan: zorg voor een schone werkomgeving en controleer het produkt regelmatig; vervang produkt door een koelsmeermiddel zonder di-aminen

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI