Arbosite FNV Bondgenoten

0
 

Voor bestrijdingsmiddelen gelden sinds dit voorjaar dezelfde regels als voor alle andere giftige stoffen. Dat betekent dat ook voor bestrijdingsmiddelen moet worden gestreefd naar vervanging.

In de Arbowet zijn bestrijdingsmiddelen altijd een verhaal apart geweest. Er bestaat een lijst van toegestane middelen. Die mochten tot voor kort vrijelijk worden gebruikt, op voorwaarde dat de mensen die ermee werken, werden voorzien van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen – denk aan maskers, handschoenen en dergelijke – en de concentraties waaraan ze werden blootgesteld niet te hoog waren.

Voor alle andere giftige stoffen geldt het zogenaamde arbeidshygiënisch regime. Dat bepaalt dat er moet worden gestreefd naar vervanging van het middel. Als de ‘stand der techniek’ vervanging niet toelaat – wat betekent dat het eenvoudigweg niet mogelijk is om een productieproces zonder dat specifieke middel te laten verlopen – moet de vervuilde lucht doeltreffend worden afgezogen.

Lukt ook dat niet, dan moet ervoor worden gezorgd dat de periode waarin iemand aan de stof wordt blootgesteld zo kort mogelijk is. Wanneer zelfs dat niet mogelijk is, dan pas mogen mensen, gewapend met persoonlijke beschermingsmiddelen, langer aan de stof worden blootgesteld. Vanzelfsprekend binnen de toegestane concentraties.

Deze laatste oplossing is per definitie tijdelijk, want er moet verplicht worden toegewerkt naar vermindering van de blootstelling en vervanging van het middel.

In alle stilte is dit voorjaar de uitzonderingsbepaling voor bestrijdingsmiddelen geschrapt uit de Arbowet (art. 4.9). André van Raalte, consultant bij Ivam, voorheen de Chemiewinkel, vermoedt dat Europese regels eraan ten grondslag liggen. De gevolgen kunnen vergaand zijn, zegt hij. “Ook voor bestrijdingsmiddelen geldt nu de vervangingsplicht. En de stand der techniek is maatgevend. Als je dit in het extreme doorvoert, moet heel Nederland biologisch gaan boeren, want in de biologische landbouw worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt.”

Daar zal Anne Jan de Graaf, bestuurder bij FNV Bondgenoten niet op inzetten. “Dat zou nog al wat werkgelegenheid kosten.” Maar hij is wel blij met de geboden opening. “Wij hadden altijd het probleem dat het milieu veel aandacht kreeg en de consument. Nu hebben we munitie om iets te doen voor de werknemers.” (LD)