Naar de homepage van FNV Bondgenoten

Home » Mijn vraag » Overzicht » Veilig en gezond werken » Werken in de hitte » Hittestress Calculator

Direct naar de calculatorDe FNV Hittestress Calculator

Dossier Werken in de zomerhitteDossier Werken in de hitte

...voor alle informatie over risico's, normen en oplossingen


Hoe werkt de Hittestress Calculator ?

 1. Je hebt nodig: een thermometer en een vochtigheidsmeter (beide zijn voor een habbekrats bij de detailhandel verkrijgbaar, vaak samen in één kastje).
 2. Je beantwoordt de vragen van de Hittestress Calculator.
 3. De Hittestress Caculator geeft een getal, de FNV Hitte-index.
 4. Je kunt aan de hand van de kleur zelf zien hoe risicovol jullie werksituatie is.
 5. De calculator adviseert ook over det onderdeze omstandigheden beste balans tussen werken en rusten (pauzeren).

Let op: de Hittestress Calculator geeft een globale indicatie van de risico's die je loopt. Bij twijfel is het zaak de situatie door deskundigen te laten beoordelen.. De hittstress-calculator is gebaseerd op de metodiek en normen van de alom erkende WBGT-index (WBGT=Wet Bulb Globe Temperature)


Print deze pagina

Heat stress calculator op basis WBGT
Temperatuur =  C
Vochtigheid =  %
Kleding =
Geschatte stralingswarmte=
Geschatte luchtsnelheid =
Acclimatisering =
Zwaarte werk =
Resultaat
Heat stress-schatting =

Het meetresultaat toegelicht...

Of de hitte-index rood, oranje, geel of groen is, hangt mede af van jouw specifieke werksituatie. Vandaar de vragen over de zwaarte van het werk enz. Bij zwaar werk en met een dikke overall aan, beland je dus eerder in het rood dan zittend op kantoor in zomerkleding. Bij groen is er geen probleem.

Wat wordt allemaal meegeteld?

 • temperatuur
 • luchtvochtigheid
 • stralingswarmte
 • luchtbeweging (wind)
 • kleding
 • zwaarte van het werk

Wat te doen als de Hittestress-calculator geel of oranje is?

Wat doen als de Hittestress-calculator rood is ?

Bij een rood WBGT-resultaat is doorwerken acuut gevaarlijk voor de gezondheid. Onderbreek het werk tot blijkt dat de WBGT-waarden weer op een acceptabel niveau liggen. Desnoods kan een beroep gedaan worden op artikel 29 arbowet: werkonderbreking. Kom je onverhoopt in zo'n situatie, dan het volgende advies:

 • als de "code-rood" situatie voortduurt, betekent dat 'acuut gevaar'. Als de werkgever geen maatregelen treft, en de situatie is direct gevaarlijk voor gezondheid of veiligheid: overweeg een werkonderbreking op grond van artikel 29 arbowet
 • print of bewaar de meetresultaten en noteer ook de omstandigheden waarin de extreme hitte zich voordoet: welksoort werk, op welke plek, wat voor kleding enz.
 • pleeg spoedoverleg met collega's en leidinggevenden, raadpleeg ook de vakbond, b.v. via het Arbo-Adviespunt van FNV
 • handel bij voorkeur niet alleen, maar samen met collega's, en uitsluitend als je leidinggevende niet bereid is tot passende maatregelen
 • bij een werkonderbreking: waarschuw direct de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie); eventueel kan de vakbond daarbij de helpende hand bieden via het Arbo-Adviespunt.
 • de Inspectie SZW, ook wel bekend als de Arbeidsinspectie heeft de bevoegdheid om het werk stil te leggen, maar ook om hervatting van het werk te verlangen

Inspectie SZW ("Arbeidsinspectie")
0800 51 51 (gratis)

Voor schriftelijk of mailcontact: klik hier