Daglicht in het Bouwbesluit

0
knop1_vgwm-9169251

Laatste update: 19 augustus 2003

Niet alleen de arbowetgeving (arbobesluit) heeft bepalingen over het toetreden van daglicht. ‘Aan de bron’ van het ontwerpen van gebouwen staat het Bouwbesluit (onderdeel van de Woningwet).
Ook in dit Bouwbesluit staan voorschriften voor de toetreding van daglicht. Te vaak vergeten door de architecten? De daglichtnorm in het Bouwbesluit bedraagt 1/10 van het ‘equivalente vloeropppervlak’. Dat lijkt op dubbel zoveel daglicht als de arbowet voorschrijft…

Op basis van het Bouwbesluit is een officiĆ«le NEN-norm ontwikkeld voor ‘Daglichtopeningen van gebouwen – Verkorte bepalingsmethode voor de equivalente daglichtoppervlakte van daglichtopeningen’, de NEN 2057. (herzien in 1997).Zoals al dit soort normen tegen betaling verkrijgbaar bij de Normshop van het NEN (vroeger: NNI) te Delft. (21-05-02).

Een technische beschouwing voorzien van illustraties over de “nieuwe opvattingen over daglichttoetreding” van juni 2000 beschrijft de uitgangspunten die aan het Bouwbesluit ten grondslag liggen (21-05-02)

In 2003 is het nieuwe Bouwbesluit 2003 van kracht geworden. De complete tekst + zoekhulp staat op de site van het Ministerie van VROM. Zie de pagina’s over wetgeving onder ‘ Bouwbesluit’