Dossier biotechnologie: stellingen

0

Stelling 9 Net als bij andere bedrijven streeft de vakbond ernaar dat werknemers in biotechnologiebedrijven veilig en gezond kunnen werken , een beroep kunnen doen op gewetensbezwaren en dat negatieve maatschappelijke gevolgen op het gebied van gezondheid en milieu voorkómen worden. Bij invoering van werken met biotechnologie worden, naast de algemeen geldende regels, de volgende extra eisen gesteld: · De OR (werknemers) dient inzicht te verkrijgen in de mogelijke gevolgen van de invoering van biotechnologie (of nieuwe biotechnologische processen) in het bedrijf. Tevens moet duidelijk zijn, waar de beschikbare kennis te kort schiet om de risico’s goed te kunnen inschatten. · De OR moet in staat zijn de plannen van het bedrijf op dit gebied te toetsen aan de grenzen die maatschappij gesteld heeft (zie stelling 2). · De OR moet in staat zijn de daadwerkelijke gevolgen van de invoering van biotechnologische processen te monitoren; · Bij ongewenste gevolgen moet de productie stop gezet kunnen worden, alternatieven bedacht kunnen worden en bovenstaand proces opnieuw doorlopen worden. De ongewenste gevolgen moeten openbaargemaakt worden, zodat de maatschappelijk vastgestelde grenzen kunnen worden aangepast.

· Toegang voor werknemers tot informatie om zelf onderzoek te (laten) doen naar de gevolgen.

REAGEER!