Persbericht biotechnologie

0
knop1_vgwm-1899620

Laatste update: 12 februari 2002

FNV Bondgenoten betreurt het dat de commissie Terlouw geen antwoord geeft op een aantal essentiele vragen met betrekking tot biotechnologie.
De mogelijke economische gevolgen en aspecten van werkgelegenheid en eventuele effecten op de gezondheid van werknemers blijven in het rapport geheel onbesproken.

Economie

Het zullen met name grote multinationals zijn die zich grote investeringen in biotechnologie kunnen permitteren. Mogelijk leidt dit tot een verdere concentratie in betrokken sectoren. Vervolgens zal er een concurrentiestrijd kunnen ontstaan tussen sectoren; het is bijvoorbeeld mogelijk om plastics te produceren op basis van gemodificeerde maïs. De concurrentie zal zich in dit gevallen voordoen tussen de sectoren agro-food en chemie. Het voorgaande zal gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in sectoren en bedrijven. Een ander aspect is dat er sprake zal zijn van een afname van het aantal variëteiten. (genetische erosie)

FNV Bondgenoten pleit voor transparantie van het hele productieproces en democratische controle van het doen en laten van multinationals. Maar de bond vreest dat dat bij multinationals niet mogelijk is.

Derde Wereld

Gegeven het feit dat genenbanken in handen zijn van Westerse landen en multinationals maakt de positie van de producenten in de Derde Wereld nog afhankelijker. (genetisch kolonialisme)

De aanbeveling van de commissie dat de WTO betrokken moet worden bij het verbeteren van de positie van Derde Wereldlanden, zal niet positief worden ontvangen door die betreffende landen, verwacht FNV Bondgenoten. Dit leert de ervaring van de afgelopen tien jaar.

Gezondheid

Een zorgpunt voor FNV Bondgenoten is dat er geen aandacht wordt besteed aan de (lange termijn) gevolgen voor de gezondheid van werknemers.
Bovendien is de bond van mening dat rekening moet worden gehouden met werknemers die gewetensbezwaren hebben tegen het gebruik maken van biotechnologie.

Ethiek

FNV Bondgenoten vindt dat er te weinig aandacht is voor de ethische discussie in het rapport van de commissie Terlouw. De commissie heeft zich vooral geconcentreerd op voedselveiligheid en te weinig aandacht besteed aan de ethische afwegingen.

Deze en andere vragen heeft FNV Bondgenoten het afgelopen jaar in allerlei werkgroepen aan de orde gesteld, uitmondend in een conferentie op maandag 4 maart aanstaande. Bovendien zal op de Internet site van FNV Bondgenoten met behulp van een aantal stellingen de mening worden gepeild van de leden.