De rol van de arbodienst bij ziekte

0

Laatste update: 21 november 2004

De rol van de arbodienst

Als u ziek bent gemeld bij uw werkgever, krijgt u waarschijnlijk te maken met de arbodienst. Soms al heel snel, soms pas na enkele weken. Voor veel werknemers is het echter niet altijd duidelijk wat de arbodienst wel en niet doet, en wat zij kunnen verwachten. Daarom wordt in dit artikel de rol van de arbodienst toegelicht.

Bij de Helpdesk van het Breed Platform Verzekerden en Werk, waar het Landelijk Meldpunt Arbodienstverlening (LMA) is ondergebracht, komen veel vragen binnen over ziekte, werk en arbodiensten. Bijvoorbeeld: “Door gezondheidsproblemen kan ik het werk niet zo goed meer volhouden. Zou ik zelf een afspraak bij de arbodienst kunnen maken?” Of: “De arts van de arbodienst zegt dat ik volgende week weer aan het werk moet. Maar ik denk zelf dat het nog niet mogelijk is. Wat kan ik doen?”

Contact met de arbodienst

Wanneer u zich ziek gemeld heeft, neemt de arbodienst hoogstwaarschijnlijk contact met u op. De arts van de arbodienst beoordeelt of u uw werk door ziekte wel of niet kunt doen. En adviseert over eventueel noodzakelijke aanpassingen, zodat u snel weer aan het werk kunt.Bij (dreigend) langdurig ziekteverzuim stelt de arbodienst uiterlijk in de zesde week een probleemanalyse van uw situatie op. Bij deze probleemanalyse geeft de arbodienst een advies over uw mogelijkheden voor werkhervatting. Op basis hiervan maken u en uw werkgever samen een plan van aanpak. In dit plan staan afspraken over uw reïntegratietraject. Zolang u ziek bent heeft u regelmatig contact met de arbodienst.

Ook wanneer u niet ziek bent kunt u zelf contact opnemen met de arbodienst om advies te vragen over uw gezondheid in relatie met uw werk. U maakt dan gebruik van het arbeidsomstandighedenspreekuur.

|

Adviserende taak

Wat doet de arbodienst? De arbodienst ondersteunt en adviseert bij ziekteverzuim en arbeidsomstandighedenbeleid.
Op dit moment zijn alle werkgevers in Nederland verplicht om een gecertificeerde arbodienst in te schakelen. Dat kan een externe, maar ook een interne arbodienst zijn. Om een certificaat te krijgen (en te houden) moet een arbodienst aan eisen voldoen, die te maken hebben met deskundigheid, organisatie en kwaliteit van de dienstverlening.Een werkgever moet een aantal diensten verplicht afnemen van de arbodienst, zoals een arbeidsomstandighedenspreekuur en ondersteuning bij begeleiding van zieke werknemers. Daarnaast kan de werkgever afspraken met de arbodienst maken over aanvullende diensten. Bijvoorbeeld psychologische begeleiding, werkplekonderzoek of conflictbemiddeling. Of de arbodienst veel voor u doet of weinig heeft dus veelal te maken met het contract dat uw werkgever heeft afgesloten.

De arbodienst wordt weliswaar door de werkgever betaald, maar moet zich bij de advisering zelfstandig en onafhankelijk opstellen. Medische en vertrouwelijke informatie mag de arts nooit zonder uw toestemming aan uw werkgever doorgeven. Wel de informatie over uw mogelijkheden om te werken en welke aanpassingen in het werk noodzakelijk zijn.

Verwijsfunctie

De bedrijfsarts kan u tegenwoordig verwijzen naar een andere arts of naar een deskundige voor een diagnose of voor een behandeling. Uiteraard gebeurt dat in nauw overleg met u.

U bent overigens niet verplicht om in te gaan op het voorstel tot verwijzing. Als u een verwijzing liever via uw huisarts laat lopen, dan kan dat. U moet zich wel te allen tijde inspannen voor uw herstel.

Verschil van mening

De arts van de arbodienst beoordeelt of u door ziekte wel of niet in staat bent om te werken. Als u het niet eens bent met dit oordeel kunt u een second opinion aanvragen bij het UWV.

Deze vorm van second opinion wordt ook wel een deskundigenoordeel genoemd.

U vraagt dit aan als u bijvoorbeeld van mening bent dat u niet kunt werken, terwijl de bedrijfsarts vindt van wel. De aanvraag van een second opinion kost u 25 euro. U krijgt binnen enkele weken het oordeel van het UWV. Dit is een zwaarwegend oordeel, maar is niet juridisch bindend.

U kunt daarna eventueel naar de rechter stappen voor een definitief oordeel.Als u het niet eens bent met de probleemanalyse die de arbodienst in de zesde week van ziekte opstelt, kunt u verzoeken om een andere arts binnen de arbodienst.

Deze arts beoordeelt uw situatie dan opnieuw.Op basis van het advies van de arbodienst gaan u en uw werkgever aan de slag met het plan van aanpak. Daarbij kunt u het advies overnemen of niet. U bent immers samen met uw werkgever verantwoordelijk voor de terugkeer naar werk. Het advies van de arbodienst is niet bindend.
Als u goede argumenten heeft, kunnen u en uw werkgever anders beslissen.

Als de bedrijfsarts, of een andere medewerker van de arbodienst, u niet correct heeft behandeld of onzorgvuldig te werk is gegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de arbodienst. Elke arbodienst heeft een klachtenregeling. Vraag deze op, zodat u weet waar en hoe u de klacht in moet dienen, en hoe de procedure verder loopt.

Het LMA

Vanaf 1 januari 2004 kunt u met al uw vragen en opmerkingen terecht bij het Landelijk Meldpunt Arbodienstverlening (LMA). Hier worden ervaringen van werknemers verzameld. Deze informatie wordt vervolgens verwerkt tot bruikbare adviezen aan arbodiensten of andere organisaties. Uw reactie kan dus bijdragen aan verbetering van de dienstverlening van arbodiensten.

Het LMA is telefonisch te bereiken via 020 – 4800 300 (tussen 12.00 en 20.00 uur). Of bezoek de website www.bpv.nl/lma Hierop vindt u meer informatie en de vragenlijst waarmee u uw ervaringen kunt doorgeven.

x

pijltop-5507970