pagouitleg

0

PAGO=Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek: Arbowet (artikel 18) zegt: ” De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop gericht is de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken”
Voor werknemers is deelname aan het PAGO vrijwillig.
Het PAGO moet worden uitgevoerd door de arbodienst (art. 14 arbowet)