Vakbond en arboconvenant

0
knop1_vgwm-9381137

Laatste update: 24 september 2002

Het overheidsstreven naar arbocovenanten kwam pas goed van de grond na het ondertekenen van een akkoord in de Stichting van de Arbeid (eind 1998). Daarmee werd het ‘commitment’ van sociale partners bereikt…ondanks de nodige twijfels aan beide zijden.

Werkgeversorganisaties stonden verre van positief tegenover het ‘taakstellend karakter’ van de arboconvenanten, terwijl de vakbonden moeite bleven houden met een ‘terugtredende overheid’, die arboconvenanten leek te zien als middel om wetgeving te vermijden en wetshandhaving te versoepelen.

Vakbond en arboconvenant: op deze site…

Desondanks kwamen de aktiviteiten op gang. Inmiddels is er al een flink aantal convenanten daadwerkelijk afgesloten en is er een aantal in voorbereiding. Voor sommige sectoren is al een intentieverklaring ondertekend. Voor een volledig overzicht kunt u hier klikken.

Voor de vakbond hebben arboconvenanten twee kanten: ze zijn het produkt van een terugtredende en deregulerende overheid, en in die zin bepaald niet de ‘hartewens’ van de bond. Anderzijds moet het mogelijk zijn door middel van arboconvenanten te komen tot bindende sectorbrede kontrakten over het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Kortom: kansen en bedreigingen.

Zie verder ook: veelgestelde vragen over arboconvenanten.