Arboconvenanten: (overheids)dokumenten

0

Basisdokumenten arboconvenanten

Verklaring van sociale partners in de Stichting van de Arbeid, december 1998 – de gezamenlijke verklaring met het kabinet waarmee bonden en werkgeversorganisaties het startschot voor de eigen achterban losten (74kB)

‘Arboconvenanten nieuwe stijl, beleidsstrategie voor de komende vier jaar (1999-2002)’, het regeringsbeleid m.b.t. arboconvenanten (220kB).

Arboconvenanten nieuwe stijl: meer veiligheid en gezondheid op het werk, een brochure van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Te bestellen bij het ministerie of te downloaden vanaf deze lokatie.(258kB)

Notitie over de tweede fase arboconvenanten (arboplusconvenanten)(pdf-dokument, 119kB).
Zie ook de betreffende pagina op deze site

Beantwoording kamervragen over convenanten: er zijn in de kamer heel wat vragen gesteld over arboconvenanten. Geniet van het vraag-en-antwoord-spel (117kB)

Brief van de minister van VWS, mede namens de staatssecretaris van SZW , aan de tweede kamer n.a.v. een motie om arboconvenanten te bespoedigen.(33kB)

Subsidieregeling convenanten arbeidsomstandigheden: zoals gepubliceerd in de Staatscourant nr. 187/1999 (87kB)-inclusief overzicht hoogrisicobedrijfstakken en prioritaire arbeidsrisico’s. Inmiddels worden gee nieuwe subsidies meer verstrekt!

Farboregeling en arbolijst/ subsidieregeling arbovriendelijke middelen

Om het investeren in goede arbeidsomstandigheden te vergemakkelijken, heeft de regering destijds de zgn. ‘FARBO-regeling’ getroffen, die het mogelijk maakt deze investeringen fiscaal-vriendelijk af te schrijven. Deze regeling is met ingang van 2005 vervallen en vervangen door een nieuwe subsidieregeling.

Klik hier voor de nieuwe regeling

Klik hier voor een overzicht van de oude regelingen