Arbosite FNV Bondgenoten: Persbericht SZW

0

(persbericht 01/096 SZW d.d. 6 juni 2001)

Woningcorporaties gaan met steun van de overheid RSI en de hoge werkdruk in de bedrijfstak aanpakken.

Hiertoe is vandaag een convenant afgesloten door staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aedes vereniging van woningcorporaties, de werknemersorganisaties FNV Bouw, de Hout- en Bouwbond CNV en de Unie vakbond voor industrie en dienstverlening.

Uit een onderzoek van TNO Arbeid blijkt één op de drie werknemers in deze sector regelmatig of langdurig last te hebben van RSI-klachten aan nek, schouders, bovenarmen, ellebogen, polsen of handen. Ruim één op de vijf werknemers kampt met een hoge werkdruk. In de sector werken zo’n 23.000 mensen. RSI en hoge werkdruk komen het meest voor bij woningcorporaties in de grote steden en treffen voornamelijk secretariaatsmedewerkers en werknemers met financiële taken.

Tot nu toe doen woningcorporaties weinig om RSI-klachten en hoge werkdruk tegen te gaan. Bij een derde van de corporaties zijn maatregelen tegen RSI genomen, bijvoorbeeld door de werkplek anders in te richten. Twaalf procent van de woningcorporaties probeert de werkdruk te verminderen door de functie of het takenpakket van de werknemer aan te passen.

Het doel is dat 80 procent van de woningcorporaties die te maken hebben met RSI-klachten en/of hoge werkdruk uiterlijk op 1 januari 2004 een plan van aanpak hebben opgesteld om deze risico’s tegen te gaan. Het streven is dat corporaties zelf actief aan de slag gaan met het aanpakken van RSI en de werkdruk. De bedrijfstak zet hiervoor de komende jaren een reeks activiteiten op touw.

Het gaat hierbij onder meer om het geven van voorlichting over de omvang, aard en risico’s van RSI en werkdruk. Daarbij wordt onderstreept hoe belangrijk het is om van RSI en werkdruk een vast agendapunt van het werkoverleg te maken. Verder zorgt de bedrijfstak voor het beschikbaar komen van een gebruiksvriendelijk computerprogramma waarmee woningcorporaties zelf RSI-klachten en de werkdruk van hun personeel in kaart kunnen brengen en vervolgens kunnen aanpakken.

Ook worden voorbeelden van een succesvolle aanpak verzameld en uitgewisseld en komt er een specifiek voor de branche opgezet plan voor een risico-inventarisatie en -evaluatie. Een aantal werknemers wordt opgeleid tot RSI-consulent.

Naast het verminderen van RSI-klachten en werkdruk hebben de partijen in het convenant afgesproken om het langdurig ziekteverzuim terug te dringen en de begeleiding van zieke werknemers bij hun terugkeer te verbeteren. In 2002 komt er een systeem van ziekteverzuimregistratie op bedrijfstakniveau, zodat woningcorporaties hun eigen ziekteverzuimcijfers kunnen vergelijken met de landelijke en regionale verzuimcijfers in de bedrijfstak.

Ook is afgesproken om in 2002 een voorbeeldprotocol ziekteverzuimaanpak te ontwikkelen.

Het convenant loopt tot 1 juli 2004. De totale kosten van de maatregelen bedragen 5,1 miljoen gulden, waarvan de helft wordt bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

—————————————————————————————————Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aedes vereniging van woningcorporaties (werkgevers), de vakbonden FNV Bouw, de Hout- en Bouwbond CNV en de Unie vakbond voor industrie en dienstverlening.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 070 – 333 4554; Aedes vereniging van woningcorporaties, 06-53409967; FNV Bouw, 0348-575589; Hout- en Bouwbond CNV, 06-53642713; Unie vakbond voor industrie en dienstverlening, 0592-332044