Arboconvenant Wonenbranche: branche informatie

0

Laatste update: 3 december 2000

De wonenbranche omvat detailhandelsbedrijven in de meubels, slaapkamers, keukens, sanitair en badkamerartikelen, woninginrichting, woningtextiel en vloerbedekking, en in de parket-, kurk- en laminaatvloeren.
Er werken ruim 31.000 werknemers in loondienst, verdeeld over ruim 5.300 werkgevers en zo’n 8.000 vestigingspunten. De meest werknemers vallen onder de CAO Wonen. Zo’n 1.000 werknemers vallen onder de CAO voor parketvloerondernemingen.

Arbobeleid in de branche

Het CBW heeft voor haar leden een raamovereenkomst ten behoeve van de arbodienstverlening afgesloten met Commit Arbo. Naar schatting 80 à 90% van de CBW-leden heeft daarbinnen een contract met Commit Arbo afgesloten. Binnen het raamcontract konden bedrijven de afgelopen jaren op kosten van het Sociaal Fonds Wonen een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) laten uitvoeren. Verondersteld wordt dat het aantal bedrijven in de branche met de RI&E om die reden relatief hoog is. Voorjaar 2000 heeft Commit Arbo op grond van 387 uitgevoerde RI&E’s en 540 PAGO-onderzoeken een brancherapportage gepubliceerd.

De CAO Wonen kent diverse afspraken over arbeidsomstandigheden.

Zo kent de branche een arbocommissie, waarin werkgevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigd zijn. De CAO bevat bovendien een tilnorm van maximaal 25 kg en een verbod op het gebruik van gevaarlijke stoffen. In de nieuwe CAO voor 2000-2001 is bovendien afgesproken dat werknemers vanaf 50 jaar het recht hebben op een tweejaarlijks PAGO-onderzoek en dat bedrijven gestimuleerd worden om de werkdruk te onderzoeken. Bedrijven boven de 50 werknemers dienen een vertrouwenspersoon te benoemen inzake klachten over seksuele intimidatie en discriminatie. Werknemers in kleinere bedrijven kunnen dergelijke klachten kenbaar maken aan het Verbeterteam wonenbranche. In de nieuwe CAO is tenslotte afgesproken dat er pilot-projecten komen voor cursussen over veiligheid en het omgaan met agressieve klanten, alsmede over RSI. Iedere onderneming dient volgens de CAO Wonen een arbofunctionaris te hebben. Een soortgelijke verplichting geldt in de parketvloer-CAO voor ondernemingen boven de 10 werknemers. Werknemers in de parketleggersbranche hebben eenmalig het recht op het volgen van een arbocursus en hebben bovendien eenmaal in de drie jaar recht op een periodiek geneeskundig onderzoek (boven de 45 jaar eenmaal per jaar).

In de wonenbranche loopt momenteel, op initiatief van de sociale partners, een reïntegratieproject in Zuidwest Nederland voor werknemers die zijn uitgevallen met klachten aan spieren en gewrichten. Deze werknemers kunnen op kosten van het Sociaal Fonds Wonen een intensief trainingsprogramma volgen bij het STAC Rugtrainings- en Adviescentrum.

Opgesteld door: Frans de Kruif van Orbis BV (procesbegeleider Branche Begeleidings Commissie)