Arboconvenant Linnenverhuur -, wasserij – en textielreinigingsbedrijven

0

intentieverklaring van 27 september 2000.
(onderwerpen: fysieke belasting waaronder tillen en RSI (Repetitive Strain Injuries), werkdruk, klimaat, geluid en biologische agentia, en de bevordering van vroegtijdige reïntegratie in het eerste ziektejaar) (pdf-dokument, 30 kB)