Arbosite FNV Bondgenoten: Persbericht SZW

0
 

(persbericht 02/157 SZW d.d. 21 november 2002)

Linnenverhuurbedrijven, wasserijen en stomerijen willen het ziekteverzuim en de WAO-instroom met 15 procent verminderen. Om dat te bereiken gaat de branche onder meer lichamelijke belasting en de blootstelling aan geluid terugbrengen.

Dit staat in het arboconvenant voor de linnenverhuurbedrijven, wasserijen en stomerijen dat is ondertekend door vertegenwoordigers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Nederlandse Vereniging van Linnenverhuur en Wasserijbedrijven (NVW), de Nederlandse Vereniging van Textielreinigers (Netex), FNV Bondgenoten en CNV BedrijvenBond. Er wordt 1.700.000 euro in de uitvoering van het convenant geïnvesteerd. De sociale partners betalen de helft; het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid draagt de andere helft bij. In de sector werken ongeveer 10.000 mensen. Het convenant heeft een looptijd van 3,5 jaar. Volgend jaar worden de ziekteverzuimcijfers en de WAO-instroom bekend.

Om de lichamelijke belasting van werknemers terug te dringen worden hulpmiddelen bij het werk verstrekt en aangepast. Zo krijgen medewerkers in wasserijen die lange tijd moeten staan gezondheidsschoenen en een zogenaamde stahulp. Ook moeten nieuwe tafels waarop was wordt gevouwen in hoogte verstelbaar zijn en moeten nieuwe rolcontainers grotere wielen krijgen, zodat je ze makkelijker kan duwen. Verder wordt een video gemaakt aan de hand waarvan werknemers leren hoe ze hun houding tijdens het werk kunnen verbeteren.

Op brancheniveau is een lijst opgesteld met maatregelen die bijdragen aan verbetering van het klimaat en het terugdringen van lichamelijke belasting en schadelijk geluid. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om betere klimaatbeheersing en minder lawaaiige machines. De verschillende bedrijven inventariseren aan de hand van deze lijst welke maatregelen ze kunnen nemen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. In een plan van aanpak leggen de bedrijven vast wanneer de maatregelen worden uitgevoerd. De ondernemingen kunnen hierbij de hulp van een ‘arbocoördinator’ inroepen.

—————————————————-
Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Nederlandse Vereniging van Linnenverhuur en Wasserijbedrijven, de Nederlandse Vereniging van Textielreinigers, FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond.