Arbosite FNV Bondgenoten: c

0
 

(persbericht 02/070 SZW d.d. 5 juni 2002)


De vleessector wil het ziekteverzuim door RSI en andere klachten aan schouders, rug en armen binnen vier jaar met minimaal 30 procent verminderen. Het totale ziekteverzuim in de sector moet met 15 procent dalen. Ook de instroom in de WAO moet met ten minste 10 procent omlaag worden gebracht. Om de doelstellingen te bereiken wordt het werk aangepast, bijvoorbeeld door de volgorde van de werkzaamheden te wijzigen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de ondersteuning van de bedrijven. Voor de sector zijn deze afspraken belangrijk, omdat WAO-instroom en ziekteverzuim in de branche voor bijna de helft wordt veroorzaakt door RSI en klachten aan schouders, rug en armen.

Dit staat in het arboconvenant voor de vleessector dat is ondertekend door demissionair staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de vertegenwoordigers van de sociale partners en de Productschappen Vee, Vlees en Eieren. Er wordt ruim drie miljoen euro in de uitvoering van het convenant geïnvesteerd. De sociale partners dragen hieraan ruim twee miljoen euro bij; het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betaalt 845.000 euro. In de sector werken ongeveer 27.000 mensen. Het convenant heeft een looptijd van vier jaar.

Het aantal mensen dat sterk verhoogd risico loopt op RSI moet aan het eind van de looptijd met minimaal 20 procent zijn gedaald. Het risico op RSI bestaat bij bewegingen die veel kracht vergen en hoog tempo worden herhaald, zoals bij het uitbenen van vlees, of het trekken van kipfilet van het karkas. De bedrijven gaan met een speciaal meetinstrument na welke werkzaamheden een risico op RSI met zich meebrengen en hoe dat risico kan worden verminderd. Dit kan bijvoorbeeld door zittend in plaats van staand te werken en door het gebruik van betere messen en scharen.

De convenantantspartijen ondersteunen de bedrijven bij de uitvoering van het convenant. Een belangrijke rol is weggelegd voor twee ‘RSI-adviseurs’ die bij de bedrijven langs gaan om ter plekke te helpen bij de uitvoering van het convenant. Ook komt er een website, waarop bedrijven worden geïnformeerd over maatregelen die het risico op RSI verminderen. Tot slot maken de sociale partners afspraken met de arbodiensten over een ‘voorbeeldcontract’, waarmee RSI goed kan worden aangepakt.

Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Centrale Organisatie voor de Vleessector, de Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie, de Vereniging van Nederlandse Baconfabrikanten, de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie, FNV Bondgenoten, CNV BedrijvenBond, De Unie en de Productschappen Vee, Vlees en Eieren.