Arbosite FNV Bondgenoten

0
knop1_vgwm-1861225

9 december 2003

Zorgverzekeraars willen het ziekteverzuim op hun kantoren met 15 procent terugdringen. Ook moet de groep werknemers die last heeft van een hoge werkdruk met minimaal 10 procent verminderen. Om dit mogelijk te maken is een pakket van maatregelen afgesproken dat erop gericht is ziekteverzuim, werkdruk- en RSI-klachten vroegtijdig aan te pakken.

Dit staat in het arboconvenant ‘Zorgverzekeraars. RSI, werkdruk en bevordering vroegtijdige reïntegratie 2003-2006’ dat staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag heeft ondertekend. Andere deelnemende partijen zijn Zorgverzekeraars Nederland, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie. Voor de uitvoering van het convenant is in totaal bijna anderhalf miljoen euro beschikbaar. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betaalt bijna 750.000 euro, terwijl de sociale partners het overige deel voor hun rekening nemen. Het ziekteverzuim bij zorgverzekeraars is 35 procent hoger dan het landelijk gemiddelde.

RSI is een veel voorkomende klacht binnen de sector. Ongeveer 37 procent van de werknemers in de sector heeft er last van. Het gaat met name om ondersteunend personeel en medewerkers van callcentra. Onderdeel van het plan van aanpak zijn het ontwerpen van gebruiksvriendelijke software en de invoering van pauzesoftware voor risicogroepen. Ook wordt de voorlichting aan personeel verbeterd en krijgen zij een training aangeboden. Het convenant maakt ook experimenten mogelijk met alternatieve methoden om RSI te verminderen.

Ongeveer 13 procent van de werknemers in de sector loopt het risico uit te vallen door een hoge werkdruk. Medewerkers worden daarom beter geïnformeerd over de risico’s daarvan. Er wordt bijvoorbeeld een ‘werkdrukgids’ samengesteld, waarin diverse tips voor werknemers zijn opgenomen om stress te verminderen. Ook wordt een richtlijn ontwikkeld om psychosociale klachten op het werk aan te pakken. Medewerkers kunnen op verzoek deelnemen aan een weerbaarheidstraining of een cursus omgaan met agressie en geweld.

Om het ziekteverzuim te verminderen wordt een plan van aanpak ontwikkeld. Uitgangspunt is om op basis van onderzoek en discussie te bepalen welke maatregelen er nodig zijn. In dit verband worden begin 2004 werkconferenties georganiseerd met onder andere P&O medewerkers en vertegenwoordigers van arbodiensten.

Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Zorgverzekeraars Nederland, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Ministerie van Sociale Zaken, René Bakker, 070 333 51 64 Zorgverzekeraars Nederland, Ruud Sandbrink, 030 69 88 268 of Sandra den Held, 030 69 88 241