Arbosite FNV Bondgenoten

0
knop1_vgwm-9502092

5 december 2003

De sector waarin koek, snoep en chocolade wordt geproduceerd, wil de RSI-klachten van werknemers in tweeënhalf jaar met 20 procent terugbrengen. Dat staat in het arboconvenant dat vrijdagmorgen namens FNV Bondgenoten door bestuurder Dick de Graaf is getekend.

Ook werkgevers, andere vakbonden en staatssecretaris zetten hun handtekening, onder het toeziend oog van Sint Nicolaas. De plechtigheid was bewust op 5 december gepland.

In de sector ontstaat vaak RSI doordat werknemers steeds dezelfde bewegingen maken bij het inpakken. Op dit moment heeft 37 procent van de medewerkers klachten. Een kwart wordt hierdoor gehinderd in het werk. Dat wil de sector terugbrengen met 15 procent.

In totaal wordt bijna 2,5 miljoen euro in het convenant geïnvesteerd. Sociale partners betalen ruim 1,4 miljoen euro en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid draagt ruim 1 miljoen euro bij. In de sector werken ongeveer dertienduizend mensen.

Daarnaast is afgesproken het aantal mensen dat door overbelasting risico loopt op (andere) lichamelijke klachten te verminderen met 30 procent. Het aantal klachten over te hoge werkdruk moet afnemen met 20 procent.Uiteindelijk moet hierdoor het ziekteverzuim dalen met 15 procent en de WAO-instroom afnemen met 20 procent.

Het convenant loopt tot 1 juli 2006. Voor die tijd moeten de doelstellingen worden gerealiseerd.

Om RSI en lichamelijke overbelasting terug te dringen, wordt een ‘werkwijzer’ ontwikkeld. Met behulp van dit digitale programma kan worden vastgesteld hoeveel risico een werknemer in een bepaalde functie loopt en worden oplossingsrichtingen aangedragen.

Een ‘oplossingenboek’ beschrijft de mogelijkheden om RSI en lichamelijke overbelasting terug te dringen. Bij elke oplossing zijn effecten, kosten en praktijkvoorbeelden vermeld. De oplossingen zijn grotendeels door de sector aangedragen. De sector neemt ook een groot aantal algemene maatregelen. Zo komt er een kennis- en expertisecentrum dat bedrijven telefonisch en per mail of persoonlijk via adviseurs informeert en adviseert. Het centrum zal ook informatie verzamelen en verspreiden over bijvoorbeeld goede voorbeelden en nieuwe ontwikkelingen.

Met arbodiensten en verzekeraars worden afspraken gemaakt om te komen tot meer op de sector toegesneden dienstverlening op basis van door de branche vastgestelde minimumeisen.Verder wil de sector het ziekteverzuim op een eenduidige manier registreren. Zo kan het verloop van het ziekteverzuim beter worden gevolgd en kunnen bedrijven nagaan hoe hun ziekteverzuim zich ontwikkeld ten opzichte van het gemiddelde in de sector.