Arbosite FNV Bondgenoten

0
knop1_vgwm-2125229

Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken, de Vereniging Golfkarton, de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kartonnages en Flexibele Verpakkingen (Kartoflex), FNV bondgenoten, FNV Kiem, CNV BedrijvenBond en De Unie.

1 november 2001 Nr. 01/172

De papier- en kartonindustrie gaat de veiligheid van de 15.000 werknemers aanmerkelijk verbeteren. De sector wil het aantal ongevallen met 25 procent terugbrengen en de geluidsoverlast en de instroom in de WAO verminderen. Dit staat in het arboconvenant voor de papier- en kartonindustrie.

Het convenant is vandaag ondertekend door staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vertegenwoordigers van de Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken, de Vereniging Golfkarton, de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kartonnages en Flexibele Verpakkingen, FNV Bondgenoten en FNV Kiem en CNV BedrijvenBond en De Unie. Het convenant heeft een looptijd van vijf jaar. De kosten van het convenant bedragen 4,4 miljoen gulden. De helft hiervan wordt betaald door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; de andere helft wordt opgebracht door de papier- en kartonbedrijven.

Om de daling van het aantal ongevallen te bereiken, worden voor de branche onder andere een checklist en een handboek ontwikkeld. Aan de hand hiervan kunnen werknemers machines beter op veiligheid controleren. Ook wordt een ‘voorbeeldprocedure’ ontwikkeld om onveilige situaties op de werkvloer (bijvoorbeeld bij storingen) sneller te signaleren en te verbeteren. Een daling van het aantal ongevallen met 25 procent over vijf jaar houdt een daling van gemiddeld 32 naar 24 ongevallen per duizend werknemers per jaar in.

Daarnaast moet het geluidsniveau van de machines in de papier- en kartonindustrie in 2006 zoveel mogelijk zijn teruggebracht tot onder 80 decibel. Deze grens is lager dan de huidige wettelijke norm van 85 decibel.Waar het geluidsniveau te hoog blijft, moeten werknemers gehoorbeschermers dragen. Om het geluid af te laten nemen, gaan bedrijven onder meer bij de aanschaf van nieuwe machines letten op het geluidsniveau. Ook gaat een voorlichtingscampagne van start, die werknemers bewust maakt van de risico’s van geluid en het belang van gehoorbeschermingsmiddelen. In het eerste jaar wordt vastgesteld met hoeveel decibel het geluid in de bedrijven in de loop van de vijf jaar exact kan worden verminderd.

Verder moet de instroom in de WAO aan het einde van de convenantperiode zijn gedaald. Voor de branche wordt een handboek ontwikkeld, waarin wordt aangegeven welke houdingen en handelingen risico’s met zich meebrengen en hoe die verbeterd kunnen worden. Ook worden goede voorbeelden van verzuimbegeleiding in andere sectoren verzameld, zodat die ook in de papier- en kartonindustrie kunnen worden toegepast.

Tot slot zijn de partijen overeengekomen om in het eerste jaar van de convenantperiode nog nadere doelstellingen af te spreken voor vermindering van de werkdruk en van het gebruik van organische oplosmiddelen.