Arboconvenant Hoger Onderwijs en Onderzoek

0

De partijen in de sector hoger onderwijs en onderzoek willen de werkdruk en het ziekteverzuim van werknemers voor 1 december 2004 terugdringen met tien procent. Ook in deze sector is een Arboservicepunt (Arboservicepunt HOO). Dit is vooral voor de co├Ârdinatie van activiteiten die uit het convenant voortkomen, zoals bijvoorbeeld verzuimregistratie en voorlichting over werkdruk.

Alle partijen verplichten zich om voor 1 december 2004 tenminste 250 langdurig zieke werknemers geheel of gedeeltelijk te reïntegreren.