Arboconvenant Hoger Onderwijs en Onderzoek

0

De partijen in de sector hoger onderwijs en onderzoek willen de werkdruk en het ziekteverzuim van werknemers voor 1 december 2004 terugdringen met tien procent. Ook in deze sector is een Arboservicepunt (Arboservicepunt HOO). Dit is vooral voor de coördinatie van activiteiten die uit het convenant voortkomen, zoals bijvoorbeeld verzuimregistratie en voorlichting over werkdruk.

Alle partijen verplichten zich om voor 1 december 2004 tenminste 250 langdurig zieke werknemers geheel of gedeeltelijk te reïntegreren.